با جدایی فکری از جمع نفتی ها ؛زردپوشان بدنبال مربی مطرح بومی !؟
با جدایی فکری از جمع نفتی ها ؛زردپوشان بدنبال مربی مطرح بومی !؟

شهر اولین ها//سرمربی موفق فصل گذشته نفت مسجدسلیمان، با مسئولین این تیم به توافق نرسید و فصل آینده در او را در مسجدسلیمان نخواهیم دید. به گزارش شهر اولین ها، پس ازجلسه مدیران باشگاه نفت بامحمود فکری،دوطرف به توافق نرسیدند و محمود فکری ازتیم نفت مسجد سلیمان جداشد. باید دید در تفکرات مسئولان برای گزینه […]

شهر اولین ها//سرمربی موفق فصل گذشته نفت مسجدسلیمان، با مسئولین این تیم به توافق نرسید و فصل آینده در او را در مسجدسلیمان نخواهیم دید.

به گزارش شهر اولین ها، پس ازجلسه مدیران باشگاه نفت بامحمود فکری،دوطرف به توافق نرسیدند و محمود فکری ازتیم نفت مسجد سلیمان جداشد. باید دید در تفکرات مسئولان برای گزینه های سرمربی گری چه می گذرد و باید دید آیا به زودی سرمربی نفت مشخص می شود یا نه؟

شنیده می‌شود که یکی از مربیان باسابقه فوتبال استان خوزستان یکی از گزینه‌های مربیگری نفت مسجدسلیمان است. در ضمن اخبار واصله حکایت از آن دارد که نفتی‌ها به دنبال مربی شاغل در وزارت نفت هستند که بدون دغدغه با او همکاری کنند و قرارداد زیادی با او نداشته باشند.