برای برون رفت از این بحران چاره اندیشی کنید
برای برون رفت از این بحران چاره اندیشی کنید
حمایت از بی تدبیری خیانت است به فوتبال* فوتبال تهوع آور، حال همه را بد کرد شش بازی باقی مانده ، شرایط سخت تر شد برای برون رفت این بحران چاره اندیشی کنید فوتبال خوزستان تحقیر شد

عصر اولین ها//سید مهدی ابوس:باختیم،بد جور هم باختیم و حال فوتبال خوزستان تهوع آور شد،فوتبال خوزستان را چنان تحقیرکردند که اهالی فوتبال سرزمین طلای سیاه خوزستان خجالت زده شوند!

فوتبال خوزستان که روزگاری مهد فوتبال ایران بود و در دهه‌های اخیر به برزیل ایران شهرت یافته بود بیاد ندارد این چنین گرفتار مدیران ناکارآمد مورد حمایت وهدایت دلالان خیزید به درون فضای مستطیل سبز فوتبال شده باشد.
اهالی فوتبال خوزستان تاکنون یاد ندارند فوتبال خوزستان این چنین بی در وپیکر تبدیل به محله برو و بیا بازیکنان ومربیان ومدیران فاقد اهلیت واقعی فوتبال خوزستانی و ناکارآمد بوده باشد
آهای عالی جنابان پشت میز لم داده ، انصافا نمی‌خواهید کمی خجالت را چاشنی این تحقیر، و این حالت تهوع زدگی فوتبال خوزستان کنید!؟ فوتبال خوزستان واهالیش تحقیر وخجالت زده شدند چطور شما که بانی این خجالت زدگی هستید این چنین بی تفاوت نشان می دهید! براستی ماموریت شما برای تخریب وتضعیف ودر نهایت محو کامل فوتبال خوزستان تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟!
بارها نوشتیم وگفتیم وحتی فریاد زدیم که فوتبال خوزستان در مسیر بیراهه قرار گرفته ونیازمند تحول باهویت اهلیتی ورزشی است و همه جوره هشدار دادیم که هویت اخلاقی، فنی تکنیکی وحتی اصالت وقدمت فوتبال خوزستان با چنین مدیریت های ناکارآمد تیمداری و این چنین تغییرات مربی وجذب بازیکن عاقبتش سقوط و رفتن به ناکجا آباداست!ولی دریغ از کوچکترین تغییر و بکار گیری تدبیر !

در این مدت هیچ مدیری پشیزی برای گفته ها ونوشته ها وهشدارهای داده شده ارزشی قائل نشدند چون خودشان را علامه دهر و همه چیز فهم فوتبال میدانستند وهنوز اصرار در ادامه دارند!؟!

صراحتا شفاف وبدون تعارف عنوان می‌کنیم، دوتیم نفت ابادان و فولاد خوزستان قربانی این خود خواهی ها و تحمیل مدیران ناکارآمد افراد پشت پرده نشسته در دایره مرکز تصمیم گیری شدند! این مدیران تصمیم گیرنده به عمد نسخه سقوط تیم های فوتبال خوزستان را در جلسات خاص خود پیچیدند و توسط فرستاده های درون تیمی تحت عنوان مدیر ،مشاور ، مربی وبازیکن در حال اجرائی شدن است، عالم وآدم و همه اهلیت فوتبال خوزستان فریاد برآوردند، این مسیری که فولاد خوزستان ونفت ابادان پیش گرفته عاقبتش سقوط است اما نه گوشی شنید و نه تدبیری بکار گرفته شد ! تا این چنین شاهد فاجعه نزول وسقوط احتمالی وپایین آمدن کرکره فوتبال خوزستان در لیگ برتر باشیم

کسر سهمیه این چنینی فوتبال خوزستان باور کردنی نیست ولی متاسفانه در حال رقم خوردن است!