برای عبدالحسین بن رشید، عالیجناب واقعی مستطیل سبز که آسمانی شد
برای عبدالحسین بن رشید، عالیجناب واقعی مستطیل سبز که آسمانی شد

عصر اولین ها// قریب به هشت دهه پرغرور و شرافتمندانه زیستن، حاصل حضور عبدالحسین بن رشید در پهنه گیتی بود. مردی که زاده اردیبهشت ماه در رامهرمز بود و در آستانه اردیبهشت ماه آسمانی شد. زندگی اش به گونه ای با ورزش عجین شده بود که علاوه بر حضور در اداره ورزش و جوانان، چپ […]

عصر اولین ها// قریب به هشت دهه پرغرور و شرافتمندانه زیستن، حاصل حضور عبدالحسین بن رشید در پهنه گیتی بود. مردی که زاده اردیبهشت ماه در رامهرمز بود و در آستانه اردیبهشت ماه آسمانی شد. زندگی اش به گونه ای با ورزش عجین شده بود که علاوه بر حضور در اداره ورزش و جوانان، چپ پای سالهای دور شاهین امیدیه بود و حدود نیم قرن قضاوت در سطح کشور و نظارت داوری موجب شده که لقب عالیجناب واقعی مستطیل سبز برازنده اش باشد.

قدرت و استعداد وی در دوهای استقامت با کسب عناوین مختلفی در مسابقات کشوری همراه بود. علاوه بر آن اشتیاق دلسوزانه وی برای پیشرفت استعدادهای فوتبالی در استان از جمله امیدیه و دزفول موجب شد تا همواره نزد اهالی ورزش از محبوبیت خاصی برخوردار باشد. عشق به فوتبال در منش و رفتار او هویدا بود و خاطرات بسیاری بر قلب ها حک نمود. از خاطراتش با تیم ریشه دار شاهین گرفته تا حضورش در مسابقات زیرگروه کشور در گیلان، اخلاقی نیکو از خود به جای گذاشت.
رادمردی اش زبانزد بود و برای مطالبه حق همواره ایستادگی کرد و استقامت ورزید. سخنانش را دلاورانه می گفت و گلایه هایش را با شهامت بیان مداشت. در زمانه ای که مدارا و اغماض بیشتر نمود دارد، شاید کمتر کسی به شیوه ی او برای رفع نارسایی های موجود کوشش و جدیت داشت.

نه این که اکنون آسمانی شده از او سخن گفته ایم؛

تعصب همراه با مهربانی اش به شیوه ی استادی به جای مانده است. شرافتمندانه زیست و درس پایداری و انسانیت به شاگردانش آموخت. دوستان و همراهان دیروز و جوانان امروز شجاعت و حق طلبی را از رفتارش به تحسین نگاشته اند تا یادش در اندیشه و خاطرات جاودانه بماند. اگر چه آسمانی شده اما نامش زینت بخش هر گفتمانی است از ورزش که بوی جوانمردی و اخلاق می دهد…