برای نخستین بار و پس از یک قرن؛ ناپسری سردار اسعد بختیاری منتشر شد + تصویر
برای نخستین بار و پس از یک قرن؛ ناپسری سردار اسعد بختیاری منتشر شد + تصویر

سایت خبری شهر اولین ها// دکتر علی بصیری پور در مقدمه ی خود بر کتاب مذکور معتقد است حاج علیقلی بختیاری معروف به سردار اسعد چهر ه ی شاخص ادبی کشور و از قراولان نهضت ترجمه ی ایران در عصر قاجار به حساب می آید . به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، نام این […]

سایت خبری شهر اولین ها// دکتر علی بصیری پور در مقدمه ی خود بر کتاب مذکور معتقد است حاج علیقلی بختیاری معروف به سردار اسعد چهر ه ی شاخص ادبی کشور و از قراولان نهضت ترجمه ی ایران در عصر قاجار به حساب می آید .

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، نام این اثر ناپسری  و از اثار داستان نویس معروف قرن نوزده فرانسه  ( پل دوکک) است که بوسیله ی سردار اسعد بختیاری به زبان فارسی ترجمه و با مقدمه ی و تصحیح علی بصیری پور عضو  هیئت علمی دانشگاه پیام نور خوزستان به زیور طبع آراسته شده است .

دکتر علی بصیری پور در مقدمه ی خود بر کتاب مذکور معتقد است حاج علیقلی بختیاری معروف به  سردار اسعد چهر ه ی شاخص ادبی کشور و از قراولان نهضت ترجمه ی ایران در عصر قاجار به حساب می آید .

وی چندین کتاب ادبی و تاریخی از زبان های فرانسوی و عربی به زبان فارسی برگردانده  است و از این لحاظ جایگاه قابل توجهی در ادبیات معاصر دارد  چنانکه برخی او را از عوامل اصلی آشنایی ایرانیان با ادبیات و افکار مغرب زمین به حساب آورده اند .

این استاد دانشگاه در مقدمه ی کتاب ، به معرفی آثار و خدمات علمی و فرهنگی سردار اسعد پرداخته است .

کتاب مذکور در اهواز و بوسیله ی نشر مهزیار در شمارگان ۲۰۰۰ نسخه به چاپ رسیده است .  

سید ستار فاطمی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لالی اظهار داشت در آینده ی نزدیک آیین رونمایی از این اثر ارزشمند فرهنگی هنری با حضور ادیبان و اهالی قلم و نویسندگان برگزار خواهد شد .

گفتنی است دکتر علی بصیری رئیس سابق دانشگاه پیام نور شهرستان لالی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور در خوزستان است .

علی بصیری