بررسی و ارزیابی محل پیشنهادی ناحیه صنعتی صیدون شهرستان باغملک
بررسی و ارزیابی محل پیشنهادی ناحیه صنعتی صیدون شهرستان باغملک
در جلسه مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان و فرماندار باغملک محل پیشنهادی ناحیه صنعتی صیدون به مساحت ۲۱ هکتار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

علی مهدی پور؛ با اشاره به اینکه شهرستان باغملک دارای ظرفیت‌های متعددی در راستای ایجاد اشتغال است، گفت: احداث یک ناحیه صنعتی در صیدون شهرستان باغملک می‌تواند تأثیر بسزایی در فرآهم آوردن زمینه ایجاد اشتغال در منطقه داشته باشد.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان، در ادامه ابراز داشت؛ محل پیشنهادی ناحیه صنعتی صیدون به مساحت ۲۱ هکتار در بخش‌های محیط زیست، تأمین زیرساخت و تمامی موارد لازم جهت احداث، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

در این جلسه بهروز فرج الهی، فرماندار باغملک با بیان اینکه؛ این شهرستان در صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، خدمات، صنعت و صنایع دستی ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد، گفت: احداث این ناحیه صنعتی درشهرستان صیدون می‌تواند جذب سرمایه گذاری و در نتیجه رونق و توسعه این منطقه را در پی داشته باشد.