برق مسجدسلیمان پایدارتر می‌شود
برق مسجدسلیمان پایدارتر می‌شود

شهر اولین ها//مدیر امور بهره‌برداری ناحیه شمال شرق شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: با اتصال شبکه انتقال نیرو ناحیه شمال شرق خوزستان به پست نیروگاه سد مسجدسلیمان، تحولی عظیم در شبکه برق این منطقه از استان ایجاد شد. محسن علی پناهی در گفت‌وگو با ایسنا – منطقه خوزستان، اظهار کرد: پیش از این اتصال انجام […]

شهر اولین ها//مدیر امور بهره‌برداری ناحیه شمال شرق شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: با اتصال شبکه انتقال نیرو ناحیه شمال شرق خوزستان به پست نیروگاه سد مسجدسلیمان، تحولی عظیم در شبکه برق این منطقه از استان ایجاد شد.
محسن علی پناهی در گفت‌وگو با ایسنا – منطقه خوزستان، اظهار کرد: پیش از این اتصال انجام گرفته، حوزه مسجد سلیمان در ناحیه شمال شرق خوزستان از طریق دو خط ۱۳۲ کیلوولت و از پست اصلی شوشتر تغذیه می‌شد. این موضوع موجب ضعف ولتاژ در این حوزه، پرباری ترانس‌های قدرت در پست اصلی شوشتر و متعاقب آن وجود ناپایداری برای همه مصرف کنندگان شده بود.
وی ادامه داد: با بررسی‌های انجام شده برای برطرف کردن این مشکلات ترتیبی اتخاذ شد تا شهرستان مسجدسلیمان و پست‌های تابع آن از حالت تغذیه یکسو خارج شوند و با بهره‌برداری از چهار خط ۱۳۲ کیلوولت جدید و اتصال آن‌ها به پست سد نیروگاه مسجد سلیمان شرایط بسیار مطلوب تری برای مشترکین این منطقه رقم بخورد.
مدیر امور بهره‌برداری ناحیه شمال شرق شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با اشاره به مزایای دیگر این اتصال عنوان کرد: با انجام این اقدامات علاوه بر ایجاد پایداری برق حوزه مسجدسلیمان، مشکل پرباری چهار دستگاه ترانس قدرت در پست اصلی شوشتر که تا پیش از این، بار کل ناحیه شمال شرق را تامین می‌کرد نیز رفع و باعث بالا رفتن ضریب پایداری در شهرستان شوشتر و سایر مناطق حومه شد.
علی پناهی بیان کرد: حوزه مسجدسلیمان بعد از انجام این اقدامات از وابستگی به تغذیه از سمت شوشتر خارج شد و حتی می‌تواند بخشی از بار حوزه شوشتر را نیز تامین کند. این اقدام انجام شده در پایداری کل ناحیه تحول عظیمی ایجاد کرده است.