برکناری مسئول فضای سبز شهرداری منطقه هشت اهواز
برکناری مسئول فضای سبز شهرداری منطقه هشت اهواز

عصر اولین ها// مدیر شهرداری منطقه هشت اهواز از برکناری مسئول فضای سبز به دلیل هرس غیراصولی و نامناسب برخی از درختان سطح منطقه از جمله کنوکارپوس خبر داد. به گزارش عصر اولین ها، خدامرادی مدیر شهرداری منطقه هشت اهواز با اشاره به اهمیت فضای سبز و جایگاه والای آن در زندگی مردم و نقش […]

عصر اولین ها// مدیر شهرداری منطقه هشت اهواز از برکناری مسئول فضای سبز به دلیل هرس غیراصولی و نامناسب برخی از درختان سطح منطقه از جمله کنوکارپوس خبر داد.

به گزارش عصر اولین ها، خدامرادی مدیر شهرداری منطقه هشت اهواز با اشاره به اهمیت فضای سبز و جایگاه والای آن در زندگی مردم و نقش مهم فضای سبز در برخوردها ، احساسات و بهداشت روانی مردم و تصویر شهرها، عنوان کرد: در حال حاضر با وجود دنیای صنعتی و از بین رفتن فضای طبیعی در جریان تغییر و تحول آب و هوائی و ساختار زندگی شهری، نقش شهرداری جهت احیای فضای سبز و مدیریت طبیعت در ایجاد و حفظ فضاها و آرامش و آسایش شهروندان بسیار پر اهمیت بوده و مسئول فضای سبز شهرداری با تمام توان باید تلاش خود را در جهت نگهداری و ایجاد فضاهای جدید به کار برد تا بتواند انتظارات بجای شهروندان گرامی را به ثمر رسانده و از هیچ امری در این خصوص فروگذار ننماید. از این رو با توجه به این حجم و هرس غیراصولی برخی از درختان سطح منطقه سرپرست فضای سبز منطقه را عزل و آقای علی زنگنه معاونت خدمات شهری منطقه تا معرفی سرپرست جدید فضای سبز عهده دار امور خواهد بود.

گفتنی است هرس غیراصولی و قطع برخی درختان در بلوارهای سطح شهر اهواز طی روزهای اخیر با اعتراض برخی شهروندان و فعالین محیط زیست مواجه شده بود.

 

  • منبع خبر : شهرداری منطقه هشت