برگزاری جلسه شورای سلامت در فرمانداری مسجدسلیمان
برگزاری جلسه شورای سلامت در فرمانداری مسجدسلیمان

شهر اولین ها// جلسه شورای سلامت در فرمانداری مسجدسلیمان برگزار شد. در این جلسه فرماندار مسجدسلیمان گفت: عامل اصلی اجرایی شدن مصوبات جلسات، پیگیری مستمر و عملی کردن آن است. در این جلسه که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، عبداله ایزدپناه فرماندار مسجدسلیمان، ضمن اشاره بر مطلب فوق اظهار داشت: مسئله اصلی که در […]

شهر اولین ها// جلسه شورای سلامت در فرمانداری مسجدسلیمان برگزار شد.

در این جلسه فرماندار مسجدسلیمان گفت: عامل اصلی اجرایی شدن مصوبات جلسات، پیگیری مستمر و عملی کردن آن است. در این جلسه که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، عبداله ایزدپناه فرماندار مسجدسلیمان، ضمن اشاره بر مطلب فوق اظهار داشت: مسئله اصلی که در عدم حصول نتیجه از مصوبه‌ای خاص به چشم می‌خورد، پیگیری نکردن مصوبات جلسات است، و در واقع مصوبات جلسات در حد تنها مصوبه باقی می‌ماند و در عمل پیگیری صورت نمی‌پذیرد و لذا این رویه باید به شکل جدی مرتفع شود و مسئولین نشست‌هایی را در خصوص جلسات مربوطه برگزار کرده و برای اجرایی کردن آن مستقیماً ناظر بر کم و کیف آن باشند. ایزدپناه افزود: از آنجا که کارگروه سلامت و امنیت غذایی مستقیماً با بهداشت و سلامت مردم سروکار دارد انتظار می‌رود که این امر بیش از پیش مد نظر قرار گیرد و این جدیت و حساسیت را می‌توان در جلساتی استانی که با حضور استاندار محترم نیز برگزار می‌شود را هم دید بنابراین وظیفه ذاتی ایجاب می‌نماید برای رفاه و حال شهروندان تلاش‌های جدی‌تری صورت پذیرد. فرماندار مسجدسلیمان افزود: با توجه به این که در این شهرستان برخی از ادارات بیش از سایر ادارات دیگر مسئولیت دارند و در آبادانی این شهر نقش دارند، باید این مسئولیت خطیر را نیز در این مقوله بر عهده گیرند و حضور خود را در جلسات این کارگروه ملموس‌تر نمایند. عضو شورای اداری استان در پایان خواستار نظم مدیران برای حضور در جلسات مختلف و پیگیری جدی و عملی نسبت به مصوبات کارگروه‌های مختلف در شهرستان شد.