برگزاری مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مسجدسلیمان
برگزاری مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مسجدسلیمان

سایت خبری شهر اولین ها//مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی مسجدسلیمان برگزار گردید. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها،ظهر امروز مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی مسجدسلیمان با حضور سرهنگ صالحی جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان و تنی چند از مسئولین شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد. در این جلسه ابتدا سرهنگ فراشی […]

سایت خبری شهر اولین ها//مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی مسجدسلیمان برگزار گردید.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها،ظهر امروز مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی مسجدسلیمان با حضور سرهنگ صالحی جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان و تنی چند از مسئولین شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد. در این جلسه ابتدا سرهنگ فراشی ضمن تشریح عملکرد مختصری از فعالیت های نیروی انتظامی شهرستان در مدت دو سال حضور خود و تشکر از مسئولین شهرستان در خصوص همکاری های متقابل ، برای رییس پلیس جدید مسجدسلیمان آرزوی موفقیت نمود.

سپس حکم فرماندهی سرهنگ محمد صفری بعنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی شهرستان قرائت گردید.در پایان این مراسم از زحمات سرهنگ فراشی با هدایایی از طرف مسئولین برخی ادارات تشکر و قدردانی گردید.