برگزاری مسابقه کتابخوانی در کارخانه سیمان کارون بمناسبت بزرگداشت فردوسی
برگزاری مسابقه کتابخوانی در کارخانه سیمان کارون بمناسبت بزرگداشت فردوسی
مسابقه کتابخوانی در کارخانه سیمان کارون بمناسبت بزرگداشت فردوسی برگزار شد.

عصر اولین ها// مسابقه کتابخوانی حماسه زاگرس در سالن واحد آموزش سیمان کارون یکشنبه همزمان با روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی پدر زبان پارسی برگزار شد. در این برنامه که با هدف ترویج کتابخوانی برگزار شد از برندگان با اهدای جوایزی تقدیر بعمل آمد.