برگزاری هفتمین کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی مختص دانش آموزان دبیرستان سرای دانش روستای دلی محمد حسین خان.
برگزاری هفتمین کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی مختص دانش آموزان دبیرستان سرای دانش روستای دلی محمد حسین خان.

هفتمین کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی مختص دانش آموزان دبیرستان سرای دانش روستای دلی محمد حسین خان برگزار شد. اشکان اسدی مدیر عامل موسسه ی پیشگیری از آسیب های اجتماعی و توانمند سازی جوامع محلی پایکار تاراز در این خصوص اظهار داشت: در این کارگاه به طور اختصاصی به آموزش مهارت نه گفتن […]

هفتمین کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی مختص دانش آموزان دبیرستان سرای دانش روستای دلی محمد حسین خان برگزار شد.

اشکان اسدی مدیر عامل موسسه ی پیشگیری از آسیب های اجتماعی و توانمند سازی جوامع محلی پایکار تاراز در این خصوص اظهار داشت:
در این کارگاه به طور اختصاصی به آموزش مهارت نه گفتن پرداخته شد و آموزش های لازم در این زمینه به دانش آموزان داده شد.
مهارت نه گفتن یکی از مهم ترین مهارت ها در پیشگیری از اعتیاد جوانان است.
وی ضمن تشکر از مسئولین و عوامل اجرایی دبیرستان سرای دانش،اظهار امیدواری کرد با توجه به اهمیت آموزش مهارت های مورد نیاز دانش آموزان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی این کارگاه ها ادامه داشته باشد تا تمام مدارس سطح شهرستان پوشش داده شود.