برگزاری همایش تقدیر از کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار برتر در مسجدسلیمان
برگزاری همایش تقدیر از کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار برتر در مسجدسلیمان

سایت خبری شهر اولین ها// همایش تقدیر از کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار برتر در مسجدسلیمان برگزار شد. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها ، همایش تقدیر از کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار برتر در مسجدسلیمان برگزار شد که با حضور تنی چند از مدیران استان و شهرستان همراه بود.این […]

سایت خبری شهر اولین ها// همایش تقدیر از کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار برتر در مسجدسلیمان برگزار شد.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها ، همایش تقدیر از کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار برتر در مسجدسلیمان برگزار شد که با حضور تنی چند از مدیران استان و شهرستان همراه بود.این همایش به همت اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مسجدسلیمان و در سالن مرکزی شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان واقع در باشگاه مرکزی برگزار گردید.در این همایش که بمنظور هماهنگی و آموزش مدیران و مسئولین ایمنی شرکت ها و ادارات شهرستان انجام پذیرفت ضمن معرفی کمیته های برتر ، به رسم یادبود به آنان لوح تقدیر اعطاء گردید.