برگزاری پویش جوانه زندگی در اهواز با کاشت ۱۰۰ اصله نهال
برگزاری پویش جوانه زندگی در اهواز با کاشت ۱۰۰ اصله نهال
کاشت نهال در اهواز همزمان با تولد درختی

عصر اولین ها//همزمان با پویش « جوانه زندگی » و طرح کاشت درخت به مناسبت تولد، تعداد ۱۰۰ اصله نهال در پارک ثامن فاز دوم کوی عین دو اهواز کاشته شد.

به گزارش عصر اولین ها، برنامه کاشت صد اصله نهال در فازدوم پارک ثامن کوی عین دو اهواز طی پویش جوانه زندگی و تولد درختی آبان ماهی ها با حضور جمعی از مسئولین، فعالین اجتماعی و محیط زیستی و شهروندان عین دو برگزار شد. این برنامه با مشارکت انجمن مهرورزان زمین پاک، پویش چهارشنبه های کارونی و رسانه اهواز گردی برگزار شد. در این برنامه همچنین بیاد اسطوره موسیقی بختیاری بهمن علاءالدین کاشته شد.