بلوارها در مسجدسلیمان شبانه آب می روند !؟
بلوارها در مسجدسلیمان شبانه آب می روند !؟
بازگشایی مسیر میدان نفتون تا سی برنج در مسجدسلیمان با کوچک سازی بلوار و کاهش فضای سبز همراه بود.

عصر اولین ها// در حالی که انتظار می رفت تا شهردار مسجدسلیمان نسبت به اجرای طرح و پروژه های عمرانی در حوزه ترافیک شهری اقدام کند اما گویا وی رویکرد جدیدی برای حل مشکلات ترافیک در سر دارد.

به گزارش عصر اولین ها، بالاخره پس از مدت ها مسیر حدفاصل میدان نفتون تا سی برنج با اجرای پروژه فاضلاب بازگشایی شد. با این حال کوچک سازی بلوار مسیر مربوطه و کاهش فضای سبز از جمله موارد قابل تأمل اجرا شده از سوی شهرداری بوده است. هر چند مسیر مزبور با توجه به قرار گرفتن مدرسه دارای بار ترافیکی بالایی در فصل پاییز می باشد اما انتظار می رفت تا شهردار مسجدسلیمان پروژه ای دیگر را برای حل معضل ترافیک عملیاتی می نمود.

علاوه بر این سرانه فضای سبز در مسجدسلیمان هم با تهدیدی جدی روبرو است و کاهش فضای بلوارها، کاهش فضای سبز را نیز در پی خواهد داشت. ضمن این که افزایش سد معابر بواسطه دستفروشان حاشیه خیابان از جمله موارد ایجاد بار ترافیکی در مسجدسلیمان است. همچنین ایجاد دکه های مطبوعاتی که کارکرد دیگری را در عمل دنبال می کنند چالش دیگر شهرداری است.

انتظار می رود شهردار مسجدسلیمان با درنظر گرفتن مسیرهای پرتردد و دارای بار ترافیکی بالا، ضمن اجرای طرح و پروژه های زیرساختی برای حل معضل ترافیک از انجام طرح های موقتی آسیب زا به عمران و فضای سبز اجتناب نموده و شیوه های اصولی شهرسازی را پیگیری و عملیاتی نماید.