بهرمندی ۹۰زندانی مسجدسلیمانی از امتیازات آیین نامه
بهرمندی ۹۰زندانی مسجدسلیمانی از امتیازات آیین نامه

سایت خبری شهر اولین ها//به منظور بررسی وضعیت قضایی زندانیان شورای طبقه بندی زندان مسجدسلیمان  تشکیل و تعدادی از زندانیان از امتیازات آئیین نامه ای برخوردار شدند به گزارش سایت خبری شهر اولین ها؛ ستار زارع رئیس ندامتگاه این شهرستان گفت : با حضور دادستان  شهرستان های مسجد سلیمان ؛ لالی و اندیکا در زندان […]

سایت خبری شهر اولین ها//به منظور بررسی وضعیت قضایی زندانیان شورای طبقه بندی زندان مسجدسلیمان  تشکیل و تعدادی از زندانیان از امتیازات آئیین نامه ای برخوردار شدند

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها؛ ستار زارع رئیس ندامتگاه این شهرستان گفت : با حضور دادستان  شهرستان های مسجد سلیمان ؛ لالی و اندیکا در زندان و دیدار چهره به چهره با زندانیان حوزه های قضایی مربوطه شورای طبقه بندی این ندامتگاه  تشکیل و ۹۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفت.

زارعی ضمن تشکر از دیدگاه مثبت مراجع قضایی شهرستان در خصوص کاهش جمعیت کیفری گفت : زندانياني كه در زمان تحمل كيفر با شركت در برنامه هاي فرهنگي و تربيتي، آموزشي و اشتغال و حرفه آموزي تغيير رفتار داشته باشند و زمينه هاي اصلاح و بازپروري آنها فراهم شده باشد از امتياز و تسهیلات شوراي طبقه بندي زندان بهره مند مي شوند

در این  شورا به ۱۴ نفر مرخصی،۴۶ نفر عفو منجر به ازادی و۳۰ نفر تخفیف مجازات اعطا گردید.