بهرمندی ۹۰زندانی مسجدسلیمانی از امتیازات آیین نامه
بهرمندی ۹۰زندانی مسجدسلیمانی از امتیازات آیین نامه

سایت خبری شهر اولین ها//به منظور بررسی وضعیت قضایی زندانیان شورای طبقه بندی زندان مسجدسلیمان  تشکیل و تعدادی از زندانیان از امتیازات آئیین نامه ای برخوردار شدند به گزارش سایت خبری شهر اولین ها؛ ستار زارع رئیس ندامتگاه این شهرستان گفت : با حضور دادستان  شهرستان های مسجد سلیمان ؛ لالی و اندیکا در زندان […]

سایت خبری شهر اولین ها//به منظور بررسی وضعیت قضایی زندانیان شورای طبقه بندی زندان مسجدسلیمان  تشکیل و تعدادی از زندانیان از امتیازات آئیین نامه ای برخوردار شدند

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها؛ ستار زارع رئیس ندامتگاه این شهرستان گفت : با حضور دادستان  شهرستان های مسجد سلیمان ؛ لالی و اندیکا در زندان و دیدار چهره به چهره با زندانیان حوزه های قضایی مربوطه شورای طبقه بندی این ندامتگاه  تشکیل و ۹۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفت.

زارعی ضمن تشکر از دیدگاه مثبت مراجع قضایی شهرستان در خصوص کاهش جمعیت کیفری گفت : زندانیانی که در زمان تحمل کیفر با شرکت در برنامه های فرهنگی و تربیتی، آموزشی و اشتغال و حرفه آموزی تغییر رفتار داشته باشند و زمینه های اصلاح و بازپروری آنها فراهم شده باشد از امتیاز و تسهیلات شورای طبقه بندی زندان بهره مند می شوند

در این  شورا به ۱۴ نفر مرخصی،۴۶ نفر عفو منجر به ازادی و۳۰ نفر تخفیف مجازات اعطا گردید.