به استناد نامه استانداری سرپرستی جلیلی در شهرداری مسجدسلیمان کاملا غیرقانونی است
به استناد نامه استانداری سرپرستی جلیلی در شهرداری مسجدسلیمان کاملا غیرقانونی است
قانون گریزی چهارباره رئیس شورای شهر مسجدسلیمان/ یک نفر به رییس شورا قانون را آموزش دهد/ قایم باشک های رییس شورا همچنان ادامه دارد / سلب عضویت سه عضو شورای شهر مسجدسلیمان/ اعضای علی البدل به شورا اضافه خواهند شد

به استناد نامه اخیر استانداری خوزستان، ادامه حضور جلیلی بعنوان سرپرست شهرداری غیرقانونی است و این شورا می بایستی هر چه سریعتر سرپرست جدید را معرفی نماید.

عصر اولین ها: از سوی دیگر علیرغم گذشت چندروز از نامه استانداری مبنی بر غیرقانونی بودن حضور سرپرست فعلی شهرداری مسجدسلیمان تاکنون سرپرست جدید معرفی نشده است. علاوه بر این مطابق قانون غیبت برخی اعضای شورا منجر به سلب عضویت آنان در شورا می شود و این احتمال وجود دارد تا اعضای علی البدل به شورا اضافه شوند.