به بهانه روز تشکل ها و مشارکت اجتماعی؛پاسداشت تلاش های ارزشمند ،شاید وقتی دیگر …
به بهانه روز تشکل ها و مشارکت اجتماعی؛پاسداشت تلاش های ارزشمند ،شاید وقتی دیگر …

شهر اولین ها// ایمان کاهکش: روز ملی تشکل ها و مشارکت اجتماعی در حالی سپری شد که با وجود فعالیت های ارزشمند فعالین محیط زیست مسجدسلیمان در جلب مشارکتهای مردمی و اقدامات قابل توجه آنان در این حوزه ، گویا مسئولین را به افزایش حمایت از این تشکل های مدنی در شهر اولین ها ترغیب […]

شهر اولین ها// ایمان کاهکش: روز ملی تشکل ها و مشارکت اجتماعی در حالی سپری شد که با وجود فعالیت های ارزشمند فعالین محیط زیست مسجدسلیمان در جلب مشارکتهای مردمی و اقدامات قابل توجه آنان در این حوزه ، گویا مسئولین را به افزایش حمایت از این تشکل های مدنی در شهر اولین ها ترغیب ننموده است.

در تعریف سازمانهای مردم نهاد و نحوه فعالیت آنان اگر چه عنوان “مردم نهاد” و “غیر دولتی” بودن این تشکل ها بیش از هر موضوع دیگری در اذهان تداعی می شود، اما طی سالیان اخیر در مسجدسلیمان مشاهده نمودیم که بخش زیادی از فعالیت های تشکل های مردم نهاد در شهرستان تا حدود زیادی در راستای راهبرد اهداف نهادهای مربوطه بوده است.پیگیری قضایی در خصوص رفع سدمعابر و زمین خواری ها در چندین مورد، اجرای برنامه های درختکاری و پاکبانی، طرح های آموزشی و زیباسازی در مدارس و … تنها گوشه ای از تلاشهای اعضای انجمن های مردم نهاد را در مسجدسلیمان جزو فعالترین تشکل های استانی به شمار می روند و طی هفته دولت در سال گذشته از آنان ( انجمن نگین ایران زاگرس) بعنوان یکی از انجمن های برتر خوزستان تقدیر بعمل آمد ، به تصویر کشید و انتظار می رفت تا به گونه ای شایسته از این تشکل ها تقدیر بعمل آید.

هر چند که به عقیده نگارنده تلاش های این تشکل های مدنی با هدف اجرای برنامه های عام المنفعه ( و نه تقدیر و تشکر از سوی مسئولین) صورت گرفته است؛ اما مدیران و مسئولین مرتبط با فعالیت این تشکل ها تاکنون در راستای توانمندسازی بیشتر آنان اقدامی صورت داده اند؟ 

آیا پس از گذشت چندسال از فعالیت داوطلبانه سمن ها شایسته نیست تا مکانی به عنوان دفتر به آنان اختصاص یابد؟

آیا تلاشی جهت افزایش تجربیات اعضای فعال انجمن ها و استفاده از تجربیات موفق تشکل های سایر استانها صورت گرفته است؟

آیا نهادها و سازمانهای ذیربط در زمینه راهبرد اهداف و برنامه های بلندمدت انجمن ها تسهیلگری نموده اند؟

آیا از دستاوردهای انجمن ها در راستای بهبود وضعیت موجود و ادامه روند آن ها استفاده شده است ؟

و دهها پرسش دیگر که پاسخ آنان را بایستی در سکوت نسبی روز پاسداشت تشکل ها که اخیراً سپری شده است جستجو نمود. هر چند که نشست رییس اداره محیط زیست مسجدسلیمان با مدیران انجمن ها در این روز قابل تقدیر بوده ، اما لزوم توجه بیشتر به این تشکل های مردمی در سطح شهرستان و رشد و ارتقاء آنان تأثیربسزایی در توانمندسازی بیشتر آنان و شکوفایی بیشتر جامعه مدنی خواهد داشت.