به تصمیم منتخبین خود در شورای شهر احترام بگذاریم
به تصمیم منتخبین خود در شورای شهر احترام بگذاریم

رئیس شورای شهر : از همگان انتظار داریم از تصمیمات شورای شهر حمایت کنند/ ورناصری نماینده مردم شهرستان: منتخبین تلاش کنند تا در تصمیم گیری ها، منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح دهند / پاکدل فرماندار مسجدسلیمان: منتخبین مردم حدود و وظایف شوراهای شهر را مرور کنند و بر آن پایبند باشند/ انتخاب سرپرست شهرداری مطابق با قانون صورت گرفته است / بازخوانی وظایف و اختیارات هیأت تطبیق مصوبات شورا

عصر اولین ها// با آغاز به کار شورای شهر ششم در مسجدسلیمان کورش شهبازی با ۷ رأی بعنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد. موضوعی که در ابتدای مسیر شورای شهر می تواند نقطه عطفی در استقلال کاری و رویکرد دلسوزانه مبتنی بر شایسته سالاری باشد.
به گزارش عصر اولین ها، زمانپور رییس شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان اظهار داشت: ما شرایط و اوضاع را در شهرداری رصد کرده ایم و سعی خواهیم کرد تا امورات بهتر از گذشته به پیش رود و انتظار ما این است که به نظرات و آراء اعضای محترم شورای اسلامی شهر احترام گذاشته شود تا در فضایی آرام بتوان با انتخاب یک شهردار مناسب، شاهد روند رو به رشد در همه بخش ها باشیم. زمانپور همچنین از همکاری همه دستگاههای اجرایی و امنیتی قدردانی کرد و خواستار حمایت همگان از تصمیمات شورای شهر گردید.
از طرفی ورناصری نماینده مردم شهرستان در مجلس در نشست اخیر با منتخبین ششمین دوره شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان اظهار داشت: منتخبین تلاش کنند تا در تصمیم گیری ها، منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح دهند و در مسیر حل مشکلات و کمبودهای شهرستان گام بردارند. پاکدل فرماندار مسجدسلیمان نیز در این نشست اظهار داشت:انتظار می رود منتخبین مردم حتما ضمن مطالعه اصل های ۱۰۱ تا ۱۰۶ قانون اساسی، حدود و وظایف شوراهای شهر را مرور کنند و بر آن پایبند باشند.

با این حال باید یادآور شد که انتخاب سرپرست شهرداری مسجدسلیمان همزمان با بسیاری شهرهای دیگر در سطح استان و کشورو منطبق با قانون صورت گرفته است. هر چند این موضوع بررسی شیوه انتخاب سرپرست شهرداری نیز از سوی هیأت تطبیق نیز مطرح است که نیازمند اشاره به وظایف و اختیارات این هیأت می باشد. یادآور می شود ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺄﺕ تطبیق مصوبه شورا ﺭﺍ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﺪﻝ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ‌ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺷﻮﺭﺍ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ. ‌

باید گفت تشخیص هر نوع صلاحیت برای سرپرست و شهردار در ید و اختیار استانداری و خاصه مدیر کل امور شهرداری ها می باشد و استعلام های مورد نیاز از طریق استانداری صورت می گیرد. علاوه بر این هیأت انطباق همانگونه که به صراحت در قانون آمده است بررسی شیوه انتخاب سرپرست یا شهردار را با قانون وظایف شوراها مطابقت دهد. از این انتظار می رود ضمن حمایت از تصمیمات منتخبین مردم در شورای شهر و احترام به خرد جمعی آنان مسیر روشنی را همراه با مشاوره پیش روی این نهاد مدنی ترسیم نماییم.