به جای کلنگ زنی جدید، پروژه نیمه تمام بیمارستان نفت را تکمیل کنید
به جای کلنگ زنی جدید، پروژه نیمه تمام بیمارستان نفت را تکمیل کنید
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران فردا در مسجدسلیمان کلنگ احداث بیمارستان نفت را در محل بیمارستان قدیم به زمین خواهد زد. این در حالی است که از آغاز روند احداث بیمارستان نفت در منطقه شیخ مندنی بیش از یک دهه می گذرد و انتظار می رفت تا این پروژه نیمه تمام یه سرانجام برسد.

به گزارش عصر اولین ها، خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران  خردادماه ۱۴۰۱ در خصوص  بیمارستان نیمه تمام نفت گفته بود: شرکت ملی نفت ایران برای تخصیص منابع مورد نیاز به‌‌‌منظور تکمیل این بیمارستان مصوبه قانونی را از هیات‌مدیره شرکت اخذ کرده است.خجسته‌‌‌مهر یادآورشد: مطالعات انجام این طرح نیز توسط سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود که فرآیند عملیات اجرایی تکمیل بیمارستان مسجدسلیمان در مهرماه آغاز شود.

از سوی دیگر کمبودها در حوزه بهداشت و درمان مسجدسلیمان موجب شده که طی سالهای اخیر بخش عمده ای از بیماران جهت ادامه روند درمانی خود به شهرهای همجوار بویژه اهواز اعزام شوند. از این رو توسعه زیرساخت های درمانی یکی از مهمترین نیازهای فعلی شهرستان به شمار می رود. بیمارستان نفت واقع در منطقه شیخ مندنی نیز از جمله مهمترین پروژه های نیمه تمام و تعطیل شهرستان است که علی عسگر ظاهری نماینده پیشین مردم شهرستان از تخصیص اعتبار ۵۴ میلیارد تومانی برای ادامه کار این بیمارستان ۳۵ تختخوابی سخن گفته بود.

با این حال گفته می شود که خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران فردا کلنگ احداث بیمارستان نفت را در محل بیمارستان قدیم به زمین می زند. موضوعی که با توجه به وجود ساختمان نیمه کاره بیمارستان شیخ مندنی نمی تواند آنچنان توجیه اقتصادی و عمرانی داشته باشد. از این رو انتظار می رود مسئولین ضمن نگاه ویژه و جدی به ساختمان نیمه کاره بیمارستان نفت واقع در منطقه شیخ مندنی روند توسعه زیرساخت های بهداشت و درمان مسجدسلیمان را سرعت بخشند.