هفته دولت گذشت و دریغ از ارائه گزارش عملکرد توسط مدیران دستگاهها
هفته دولت گذشت و دریغ از ارائه گزارش عملکرد توسط مدیران دستگاهها

پاسخگویی و شفافیت حلقه مفقوده مدیران در مسجدسلیمان/ هنرمندی برخی مدیران در بزرگنمایی عملکرد و گزارش غیرمنطبق با واقعیت در رسانه ها/ نارضایتی شهروندان از برخی ادارات و دستگاههای اجرایی قابل اغماض نیست

شهر اولین ها// در هفته ای که گذشت همزمان با هفته دولت روند کلنگ زنی و بهره برداری از چندین پروژه عمرانی و توسعه در شهرستان مسجدسلیمان انجام گرفت. با این حال انتظار می رفت تا مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان ضمن ارائه گزارش عملکرد طی یکسال اخیر به تشریح اقدامات و برنامه های خود در حوزه متبوع بپردازند.

به گزارش شهر اولین ها، در هفته دولت فرصتی بود تا عملکرد دستگاههای اجرایی مسجدسلیمان طی گزارشی به شهروندان ارائه گردد. اقدامی که صورت نگرفت تا در عدم شفافیت مدیران و انعکاس عملکرد آنان، خدمات رسانی به شهروندان همچنان مورد انتقاد قرار گیرد. علاوه بر این ارزیابی عملکرد مدیران در مسجدسلیمان سال هاست به بوته فراموشی سپرده شده و معیار و شاخص های مدونی برای تعیین میزان کارآمدی مدیران تبیین نشده است.

از سوی دیگر بارها مشاهده شد که برخی مدیران دستگاههای اداری و اجرایی در گفتگو با رسانه ها و نشریات به اقدامات و فعالیت هایی اشاره داشته اند که مبتنی بر واقعیت نبوده است. این اقدامات ضمن بزرگنمایی و بیان متفاوت با آن چه در عمل انجام گرفته موجب گردید تا بعضاً عملکرد برخی مدیران تنها در رسانه ها مطلوب جلوه نماید. علاوه بر این  یکی از مهمترین مولفه های مدیران خدمتگزار پاسخگویی و شفافیت است و تحقق این موضوع می تواند موجب افزایش رضایتمندی شهروندان از دستگاههای اجرایی و ادارات گردد.
با تمام آن چه گفته شد شاید بحران کرونا و برخی موارد دیگر آن گونه که می بایست عملکرد مدیران را همچون سال های گذشته در قالب نمایشگاه هفته دولت، نشست های خبری و … در معرض ارزیابی عموم قرار نداد اما باید اشاره داشت گلایه مندی و نارضایتی شهروندان از عملکرد برخی ادارات و دستگاههای اجرایی قابل اغماض نیست. از این رو انتظار می رود تا ضمن بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران، شفافیت و آگاهی بخشی به شهروندان در اولویت کاری دولتمردان قرار گیرد.