تأسيسات صنعتي شرکت نفت و گاز مسجدسليمان با تکنولوژي روز، نوسازي شدند
تأسيسات صنعتي شرکت نفت و گاز مسجدسليمان با تکنولوژي روز، نوسازي شدند

شهر اولین ها// کليه واحدهاي عملياتي و تأسيسات فراورش نفت و گاز شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان با بهره مندي از جديدترين تکنولوژي و فناوري روز دنيا نوسازي و تجهيز مي شوند . به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان ، مهندس ابراهيم پيرامون با اعلام اين خبر افزود […]

شهر اولین ها// کليه واحدهاي عملياتي و تأسيسات فراورش نفت و گاز شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان با بهره مندي از جديدترين تکنولوژي و فناوري روز دنيا نوسازي و تجهيز مي شوند . به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان ، مهندس ابراهيم پيرامون با اعلام اين خبر افزود : اين مهم با تعريف پروژه هاي متعدد توسط مديريت مهندسي و ساختمان شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب تعريف ، طراحي و اجرايي شده است . وي در خصوص اجراي اين پروژه ها گفت : اين پروژه ها شامل احداث کارخانه هاي بهره برداري و نمک زدايي – مجتمع تزريق گاز به مخزن نفتيقلعه نار جهت صيانت از توليد– مجتمع جمع آوري گازهاي همراه نفت  در مناطقي همچون مسجدسليمان– نفت سفيد –هفتکل– قلعه نار و لب سفيد مي باشد . وي با بيان اينکه اين پروژه ها در اوج تحريم هاي ظالمانه و ناعادلانه بر عليه کشور عزيزمان توسط مهندسين و متخصصين توانمند مناطق نفت‌خيز جنوب طراحي و اجرا شده اند افزود : اجراي اين پروژه ها که از حساسيت و پيچيدگي خاصي برخوردار هستند بر اثبات شايستگي و توانمندي کارشناسان ايراني نشانه ديگري شد و مهر تأييد زد .