تأیید حکم برکناری ۲ ناجی غریق متخلف استخر شرکت نفت مسجد سلیمان از سوی هیات نجات غریق شهرستان
تأیید حکم برکناری ۲ ناجی غریق متخلف استخر شرکت نفت مسجد سلیمان از سوی هیات نجات غریق شهرستان

شهر اولین ها//حکم برکناری ۲نفر از نجات غریقان متخلف استخر شرکت نفت مسجد سلیمان از سوی هیات نجات غریق وکمیته انضباطی شهرستان در پروانه بازگشایی ۹۸حذف گردید یکی از نام بردگان متخلف به نام س /م که در سال ۹۳ برای اشتغال در استخر شرکت نفت جذب گردید فاقد کارت نجات غریق وکارت پایان خدمت […]

شهر اولین ها//حکم برکناری ۲نفر از نجات غریقان متخلف استخر شرکت نفت مسجد سلیمان از سوی هیات نجات غریق وکمیته انضباطی شهرستان در پروانه بازگشایی ۹۸حذف گردید یکی از نام بردگان متخلف به نام س /م که در سال ۹۳ برای اشتغال در استخر شرکت نفت جذب گردید فاقد کارت نجات غریق وکارت پایان خدمت سربازی در ان زمان جذب بود است.

به گزارش شهر اولین ها به نقل از جنوب فردا حکم برکناری ۲نفر از نجات غریقان متخلف استخر شرکت نفت مسجد سلیمان از سوی هیات نجات غریق وکمیته انضباطی شهرستان در پروانه بازگشایی ۹۸حذف گردید .

یکی از نام بردگان متخلف به نام س /م که در سال ۹۳ برای اشتغال در استخر شرکت نفت جذب گردید فاقد کارت نجات غریق وکارت پایان خدمت سربازی بود که در ان زمان جذب شده بود.

مهران حسنوند ریس کمیته انضباطی ادامه داد در خصوص تخلفات یکی از نجات غریقان استخر نفت مسجد سلیمان که در سال۹۳/۳ بدون کارت پایان خدمت سربازی و بدون کارت نجات غریق جذب استخرشرکت نفت گردیده بود افزود پس از پیگیری های کمیته انضباطی نام برده در سال ۹۷به کمیته انضباطی احضار شد که متاسفانه از طریق لابی گری وبا حمایت مسئولین شهرستان و ورزش استان حاضر به شرکت در جلسات نمی گردید که پس از پیگری های شبانه روزی هیات نجات غریق خوشبختانه با دستور مدیر کل ورزش وجوانان استان اجبار به حضور در کمیته انضباطی شدند.

این کمیته پس از بررسی های به عمل امده از اسناد و شواهد حکم را بر جابجای نام بردگان صادر و به صورت نامه رسمی به اداره ورزش جوانان و رئیس هیات نجات غریق ارسال نمود .خوشبختانه نام برگان از لیست معرفی در پروانه باز گشای ۹۸ حذف گردیدند و پروانه باز گشایی به شرکت نفت مسجد سلیمان ابلاغ شد.