تاکنون هیچگونه مدارکی درخصوص تایید صلاحیت شهردار منتخب به فرمانداری و شورا ابلاغ نگردیده و برابر آخرین مکاتبات و از نظر اکثریت اعضای شورا ایشان فاقد صلاحیت لازم جهت تصدی این پُست می باشد
تاکنون هیچگونه مدارکی درخصوص تایید صلاحیت شهردار منتخب به فرمانداری و شورا ابلاغ نگردیده و برابر آخرین مکاتبات و از نظر اکثریت اعضای شورا ایشان فاقد صلاحیت لازم جهت تصدی این پُست می باشد
واکنش چهار عضو به اظهارات اخیر رییس شورای شهر مسجدسلیمان: تاکنون هیچگونه مدارکی درخصوص تایید صلاحیت شهردار منتخب به فرمانداری و شورا ابلاغ نگردیده و برابر آخرین مکاتبات و از نظر اکثریت اعضای شورا ایشان فاقد صلاحیت لازم جهت تصدی این پُست می باشد

پس از انتشار خبری مبنی بر تایید صلاحیت روح اله جلیلی توسط رییس شورای شهر مسجدسلیمان ، چهار عضو شورا آقایان شهباز حیدری، علی زمانپور ، محسن پیرعباسی و محمود جعفری شهنی به اظهارات غیرقانونی ایشان واکنش نشان داده و در گفتگو با عصر اولین ها بیان داشتند:

بازگشت به صورتجلسات شورای اسلامی شهر و برابر نامه شماره ۲۲۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۹ استانداری محترم خوزستان، آقای روح اله جلیلی فاقد شرایط تصدی سِمَت شهردار مسجدسلیمان تشخیص داده شد و پس از آن برابر نامه ۸۷۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۵ استانداری خوزستان بر عدم وجاهت قانونی فعالیت روح اله جلیلی جهت ادامه سرپرستی تاکید نمود که تا این لحظه هیچگونه مکاتبه ای برخلاف رد صلاحیت های ابلاغی به این شورا ارسال نگردیده است.

چهارعضو شورای شهر در ادامه افزودند: مبنای کار و قوانین شورایی پذیرش رای اکثریت و تبعیت از آن است که متاسفانه اقلیت اعضای شورا حاضر به حضور در جلسات تعیین تکلیف نابسامانی موجود و پذیرش مفاد قوانین ابلاغی استانداری نبوده و با غیبت های مکرر و دامن زدن به مواردِ فاقد مستندات در فضای مجازی سبب ایجاد التهاب در شهر و شهرداری و تشکیل پرونده برای اعضای شورا در هیات رسیدگی به تخلفات شوراها (برای اولین بار در دوره شورای اسلامی دوره ششم) گردیده و بر انبوه مشکلات افزوده اند.

آقایان شهبازحیدری، علی زمانپور، محسن پیرعباسی و محمود جعفری شهنی در پایان ضمن اعلام نارضایتی از عملکرد جلیلی سرپرست شهرداری در طول دوره سرپرستی وهمچنین علی رغم مکاتبات متعدد با ریاست شورا وسرپرست مبنی برارایه گزارش شفافیت مالی از ۲ ماه قبل ایشان از ارایه گزارش مستند ومکتوب امتناع نمود.همچین افزودند: از مراجع ذیصلاح و استانداری خوزستان خواهشمندیم با توجه به رای اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر بعنوان نماینده مردم و همچنین با توجه به اینکه پس از سپری شدن مهلت قانونی سرپرستی ایشان و مشاهده مشکلات پیش آمده مراتب اعتراض خود را اعلام نموده تا نسبت به صدور رای مقتضی اقدام تادر فرصت قانونی جهت انتخاب گزینه ی واجد شرایط دیگر ویا انتخاب گزینه از طرف استانداری در اسرع وقت اقدام گردد..