تجلیل از خبرنگاران در مسجدسلیمان با کیفیت و شیوه ای متفاوت !!!
تجلیل از خبرنگاران در مسجدسلیمان با کیفیت و شیوه ای متفاوت !!!

شهر اولین ها// مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در مسجدسلیمان بالاخره پس از پنج روز برگزار گردید. مراسمی که حضور کمرنگ مسئولین در آن از بی برنامگی متولیان برگزاری و رویکرد خاص مدیران به رسانه بعنوان رکن چهارم دموکراسی حکایت می کند !!! به گزارش شهر اولین ها، اگر چه شهر مسجدسلیمان از حیث وجود خبرنگاران […]

شهر اولین ها// مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در مسجدسلیمان بالاخره پس از پنج روز برگزار گردید. مراسمی که حضور کمرنگ مسئولین در آن از بی برنامگی متولیان برگزاری و رویکرد خاص مدیران به رسانه بعنوان رکن چهارم دموکراسی حکایت می کند !!!

به گزارش شهر اولین ها، اگر چه شهر مسجدسلیمان از حیث وجود خبرنگاران و رسانه های نوشتاری و دیجیتال در سطح استان از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد اما مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در شهرستان همواره با مسائل و حواشی ریز و درشتی همراه بوده است. با وجود برگزاری نشست هماهنگی برنامه گرامیداشت روز خبرنگار طی هفته گذشته باز هم ناهماهنگی ها در اجرای آن و عدم حضور برخی مسئولین در برنامه خود از رویکرد نامطلوب متولیان در پاسداشت اهالی رسانه حکایت می کند.

از سوی دیگر برنامه تجلیل از خبرنگاران نیز توسط نماینده مردم شهرستان در مجلس برگزار شد که روند گزینشی دعوت از خبرنگاران و حذف برخی دلسوزان رسانه ای و منتقدین نیز در جای خود جالب توجه و تأمل برانگیز بود. غیبت برخی خبرنگاران در این نشست (که به گواه آرشیو رسانه های متبوع طی سالهای اخیر بیشترین مسائل و مشکلات شهرستان را پوشش داده اند) این شائبه را به وجود آورد که روابط عمومی و مشاوران رسانه ای نماینده مردم شهرستان از مواجهه با خبرنگاران دلسوز و منتقد که همواره به بیان دغدغه های شهروندان و نارسایی های موجود پرداخته اند هراس دارند. از طرفی عدم برگزاری برنامه تجلیل از خبرنگاران در سال گذشته از سوی دفتر نماینده و انجام آن در سال جاری که انتخابات مجلس نیز پیش رو دارد خود جای تأمل دارد.

از اینرو باید گفت آن دسته از مسئولین که بارها از اهالی رسانه و خبرنگاران بعنوان چشمان بیدار جامعه و کانون مطالبه گری خواسته های شهروندان نام برده اند در عمل هیچگونه التزامی به پاسداشت آنان نمی دارند و در پاره ای از موارد نیز به دعوت گزینشی از آنان اقدام می کنند. امیدواریم تا ضمن واکاوی و بررسی بیشتر این موضوع در سالهای آتی برنامه های شایسته تر و در خور شأن اصحاب رسانه برگزار گردد.