تجمع اعتراضی مردم مسجدسلیمان در محکومیت تخریب مجسمه سردار بختیاری+تصاویر
تجمع اعتراضی مردم مسجدسلیمان در محکومیت تخریب مجسمه سردار بختیاری+تصاویر

سایت خبری شهر اولین ها//جمعی از مردم مسجدسلیمان روز گذشته با تجمع در میدان فردوسی(چهار راه بهداری) مسجدسلیمان  ضمن محکوم نمودن اقدام نابخردانه برخی افراد در تخریب مجسمه سردار اسعد بختیاری در شهر جونقان خواستار برخورد مراجع قضایی و قانونی با این افراد شدند.در این گردهمایی که با اخذ مجوز قانونی صورت گرفت حاضرین هرگونه […]

سایت خبری شهر اولین ها//جمعی از مردم مسجدسلیمان روز گذشته با تجمع در میدان فردوسی(چهار راه بهداری) مسجدسلیمان  ضمن محکوم نمودن اقدام نابخردانه برخی افراد در تخریب مجسمه سردار اسعد بختیاری در شهر جونقان خواستار برخورد مراجع قضایی و قانونی با این افراد شدند.در این گردهمایی که با اخذ مجوز قانونی صورت گرفت حاضرین هرگونه صدمه وارد نمودن فیزیکی و معنوی  به آثار باستانی و مواریث ملی را محکوم نمودند.

IMG_0036 IMG_0044 IMG_0022 IMG_0034 IMG_0057 IMG_0065 IMG_0066 IMG_0086 IMG_0162 IMG_0184 IMG_0187 IMG_0198 IMG_0216