تحریم و تعلیق خدمات برای ساکنین مناطق آلوده/آیا شخص فرماندار و مدیرعامل نفت یکبار در این مناطق حضور یافته اند؟
تحریم و تعلیق خدمات برای ساکنین مناطق آلوده/آیا شخص فرماندار و مدیرعامل نفت یکبار در این مناطق حضور یافته اند؟

سایت خبری شهر اولین ها//روح الله جلیلی: آنچه که سالها مورد انتظار ساکنین مناطق آلوده به نفت و گاز در محلاتی همچون پشت برج که سهم عمده ای از درصد آلودگی را به خود اختصاص داده، بوده است، انتقال از وضعیت کنونی به مکانی با شرایط بهتر بود اما گویا این انتقال نه به جایی […]

سایت خبری شهر اولین ها//روح الله جلیلی: آنچه که سالها مورد انتظار ساکنین مناطق آلوده به نفت و گاز در محلاتی همچون پشت برج که سهم عمده ای از درصد آلودگی را به خود اختصاص داده، بوده است، انتقال از وضعیت کنونی به مکانی با شرایط بهتر بود اما گویا این انتقال نه به جایی بهتر بلکه به پشت گوش مسئولین صورت گرفته است وتوجه به اوضاع اسفبار زندگی در این مناطق نیمه مخروبه حقی است نابخشودنی برگردن مدیران ذیربط که خواسته یا ناخواسته در ظلمی که به مردم ساکن روا شده است دخیل شده اند و با کدام توجیه اینگونه مردم را در بلاتکلیفی رها کرده اند سوالی است که همچنان بی پاسخ مانده و تاسف بار تر انداختن مسئولیت این کم توجهی بر دوش یکدیگر است.

نظر انداختن به مناظر دیدنی! خیابان شهید بابااحمدی، منطقه امین آباد و برخی از حاشیه های خیابان همافران واقع در محله پشت برج و کوی نفت خیز چیزی جزء شرمساری برای مدیران و کارشناسان بعضا کم توجه در پی نخواهد داشت.

آیا مسئولان محترم تصمیم گیرنده که سالها به نام انتقال و جابجایی، دست به تحریم و تعلیق خدمات رسانی و عمران در سطح این محلات زده اند، به آثار زیانبار آن پی برده اند و به عواقب شوم خرید منازل بصورت یکی در میان که بعضا سلیقه ای و بدون کمترین اولویت دادن به درصد آلودگی بوده است فکر کرده اند و از وحشت و ناامنی زن و بچه ساکن در این محلات بر اثر مخروبه های همجوار با خانه های باقی مانده خبر دارند که مامنی برای خرید و فروش مواد مخدر نیز گشته اند.

تنظیم صورتجلسه پشت صورتجلسه که یک بند آن اجرا نشود چه سودی برای این مردمان آسیب دیده خواهد داشت و بی توجهی به یکی از بند های مهم و صریح در صورتجلسات مزبور که مقرر شده بود تا شرکت بهره برداری نفت و گاز اقدام به تخریب منازل خریداری شده نماید و تاخیر در آن با کدام توجیه صورت میگیرد.

آیا شخص فرماندار محترم و مدیر عامل شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان بعنوان متولیان امر-که هرگز قصد نادیده گرفتن تلاشهای آنان در مسیر اجرای این پروژه و موانع و محدودیتهای موجود و همچنین تلاشهای فراوان در دیگر امورات اجرایی مدنظر نیست-تاکنون حتی برای یکبار پا در سطح محله پشت برج و یا خیابان شهید بابااحمدی بعنوان سمبل بی توجهی گذاشته اند تا از نزدیک با درد و رنج ساکنین آشنا شوند.

هر چند تصاویر آمده در انتها،فقط گوشه ای از درد و رنج ساکنین را به نمایش خواهد گذاشت اما عمق فاجعه بیش از اینهاست که در این مقال گنجانده شود و اشاره به بی تدبیریهای صورت گرفته در طول اجرای این طرح و همچنین شرایط بدتر از وضعیت ذکر شده در اردوگاه! ۱۴۰۰ واحدی شهرک ولیعصر برای ساکنین منتقل شده، به مجالی دیگر وا گذاشته میشودکه خود تراژدی دیگری است از این درد نامه.

به هر تقدیر آنچه که انتظار میرود تلاش و سرعت بیشتر در خاتمه دادن به این وضعیت اسفبار و غیر قابل توجیه است و تخریب با تاخیر خانه های خریداری شده و وقفه در خرید دیگر منازل باقی مانده در طرح یقینا آسیب های جبران ناپذیری را بدنبال خواهد داشت که نیازمند تسریع در اجرا و تکمیل پروژه است .

تصاویر ذیل گوشه ای از وضعیت کنونی خیابان شهید بابااحمدی را نشان می دهد که در روزهای اخیر گرفته شده است:

 

IMG_20150902_065756عکس مسجدسلیمانعکس مسجدسلیمانعکس مسجدسلیمانعکس مسجدسلیمانعکس مسجدسلیمان

IMG_20150901_155946

مرجع:شبکه خبری مسجدسلیمان