تداوم تعطیلی جایگاه های سوخت CNG و کلافگی شهروندان مسجدسلیمان
تداوم تعطیلی جایگاه های سوخت CNG و کلافگی شهروندان مسجدسلیمان
داستان اختلال در ارائه خدمات جایگاه های سوخت CNG از آن قصه های طول و درازی است که شهروندان مسجدسلیمان از روزهای آغازین فعالیت این جایگاهها با آن مواجه اند.

عصر اولین ها// خبرهای واصله حاکی از آن است که تعطیلی برخی جایگاههای سوخت CNG و اختلال در خدمات دهی به شهروندان موجب شده که  شهروندان ساعت ها در صف های طولانی منتظر استفاده از گاز CNG قراربگیرند. موضوعی که البته به زعم برخی شهروندان تا آن جایی قابل تأمل بوده که علیرغم فعالیت چهار جایگاه سوخت در شهرستان، تنها دو نازل پمپ در یکی از جایگاه ها فعال و قابل خدمات دهی است.

لازم به ذکر است مسجدسلیمان دارای چهار جایگاه CNG میباشد که بنا به گفته برخی شهروندان در جایگاه های ظاهری (دانشگاه آزاد) و جایگاه شهرداری (فرمانداری) و جایگاه های صالحی (ریل‌ول) و صالحی (شیخ مندنی) تنها دو نازل پمپ فعال و آماده سوخت گیری می باشد. 

انتظار می رود تا موضوع یکبار برای همیشه مورد بررسی اصولی و پیگیری قرار گیرد تا بخش عمده ای از مشکلات شهروندان در خصوص سوخت گیری مرتفع شود.