تداوم مدیریت آموزش و پرورش مسجدسلیمان با سرپرستی
تداوم مدیریت آموزش و پرورش مسجدسلیمان با سرپرستی

عصر اولین ها// صبح امروز طی مراسمی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیکا معرفی شد.این در حالی است که اداره آموزش و پرورش مسجدسلیمان از اسفندماه ۹۸ همچنان با سرپرست اداره می شود. به گزارش عصر اولین ها، طی مراسمی صبح امروز با حضور رئیسی معاون اداره کل آموزش و پرورش خوزستان علیرضا ورناصری […]

عصر اولین ها// صبح امروز طی مراسمی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیکا معرفی شد.این در حالی است که اداره آموزش و پرورش مسجدسلیمان از اسفندماه ۹۸ همچنان با سرپرست اداره می شود.

به گزارش عصر اولین ها، طی مراسمی صبح امروز با حضور رئیسی معاون اداره کل آموزش و پرورش خوزستان علیرضا ورناصری از فرهنگیان شهرستان اندیکا به عنوان رئیس جدید اداره آموزش و پرورش اندیکا معرفی شد. این در حالی است که اداره آموزش و پرورش مسجدسلیمان بیش از ۱۷ ماه همچنان با سرپرست اداره می شود رئیس جدید این اداره تاکنون معرفی نشده است. اسفندماه ۹۸ بود که شیانخواه بعنوان سرپرست این اداره معرفی شد و پس از یکسال در اواخر فروردین ماه جاری فردی پور جانشین وی شد. در حالی که مطابق ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تصدی موقت پست سازمان مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی برای حداکثر چهار ماه مجاز می‌باشد. ناگفته پیداست که آموزش و پرورش بعنوان یکی از اولویت های اصلی جامعه به شمار می رود و تداوم مدیریت این اداره حساس و مهم در مسجدسلیمان امورات مربوطه را با روزمره گی مواجه ساخته است.

با تمام آن چه گفته شد تداوم مدیریت اداره آموزش و پرورش مسجدسلیمان با سرپرستی مغایر با قانون بوده و انتظار می رود مدیرکل آموزش و پرورش استان نسبت به معرفی مدیر جدید اداره شهرستان اقدام نماید. علاوه بر این پیگیری فرماندار مسجدسلیمان بعنوان نماینده عالی دولت در شهرستان در این خصوص نیز می تواند در ساماندهی به وضعیت یکی از مهمترین نهادهای فرهنگی شهرستان تأثیرگذار باشد.