تشریح فرایند تمدید و تأسیس تشکل های مردم نهاد در نشست معاونین اجتماعی استانداری ها
تشریح فرایند تمدید و تأسیس تشکل های مردم نهاد در نشست معاونین اجتماعی استانداری ها
فرایند تمدید و تأسیس تشکل های مردم نهاد در نشست معاونین اجتماعی استانداری ها تشریح گردید.

عصر اولین ها//نشست یکروزه معاونین و کارشناسان اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور صبح امروز در مجتمع فرهنگی امام علی (ع) برگزار شد.

به گزارش عصر اولین ها، در نشست یکروزه معاونین و کارشناسان اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور فرایند تأسیس و تمدید تشکل‌های مردم‌نهاد تشریح گردید. در این نشست همچنین در خصوص فرایند انتخابات نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد در شوراهای ملی، استانی و شهرستانی توسعه و حمایت از تشکلها توضیحاتی ارائه شد.
ارائه برنامه‌های معاونت مشارکت‌های اجتماعی در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ و بیان توضیحاتی در خصوص موازین و قواعد ثبتی و مالیاتی تشکل‌های مردم‌نهاد از دیگر برنامه های این نشست یک روزه بود.