تشکل های محیط زیستی مسجدسلیمان در رو طبیعت گل کاشتند +تصاویر
تشکل های محیط زیستی مسجدسلیمان در رو طبیعت گل کاشتند +تصاویر
تشکل های محیط زیستی مسجدسلیمان در روز سیزده بدر اقدام به توزیع کیسه زباله،کیسه خودرویی و بروشور نمودند.

عصر اولین ها// تشکل های محیط زیستی مسجدسلیمان در روز سیزده بدر اقدام به توزیع کیسه زباله، کیسه خودرویی و بروشور نمودند.

در این برنامه که در قالب چندین گروه انجام گرفت، در سه منطقه چم آسیاب، پلیس راه و دو راهی لالی اقدام به توزیع بیش از ۸ هزار کیسه زباله، کیسه خودرویی و بروشور در میان گردشگران طبیعت نمودند.

انجمن همیاران محیط زیست در راستای فرهنگسازی و نه به پرتاب زباله از خودرو پیشنهاد تهیه و توزیع کیسه زباله خودرو را با شهرداری مسجدسلیمان مطرح نمود که خوشبختانه مورد موافقت قرار گرفت.

شهرداری مسجدسلیمان نیز ۵ هزار کیسه زباله مخصوص خودرو با استفاده از ظرفیت و توانایی تولیدکنندگان بومی شهرستان تهیه و با همکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و انجمن همیاران محیط زیست. فعالین محیط زیست در روز طبیعت دربین رانندگان و میهمانان نوروزی توزیع نمود.