تشکیل ستادمهر درخیریه زنده یاداحمدرضایی شهرستان مسجدسلیمان
تشکیل ستادمهر درخیریه زنده یاداحمدرضایی شهرستان مسجدسلیمان

شهر اولین ها//ستادمهردرخیریه زنده یاداحمدرضایی شهرستان مسجدسلیمان آغاز بکار کرد. به گزارش شهر اولین ها به نقل از روابط عمومی خیریه زنده یاداحمدرضایی این خیریه با هدف تامین ملزومات آموزشی ازقبیل کیف وکفش ونوشت افزارموردنیازصدها کودک نیازمندوبی سرپرست تحت پوشش فعالیت خواهدکرد،مکوندی مسوول خیریه  زنده یاداحمدرضایی در گفتگو با خبرنگار ما ازکلیه عزیزان خیرونیک اندیش […]

شهر اولین ها//ستادمهردرخیریه زنده یاداحمدرضایی شهرستان مسجدسلیمان آغاز بکار کرد.

به گزارش شهر اولین ها به نقل از روابط عمومی خیریه زنده یاداحمدرضایی این خیریه با هدف تامین ملزومات آموزشی ازقبیل کیف وکفش ونوشت افزارموردنیازصدها کودک نیازمندوبی سرپرست تحت پوشش فعالیت خواهدکرد،مکوندی مسوول خیریه  زنده یاداحمدرضایی در گفتگو با خبرنگار ما ازکلیه عزیزان خیرونیک اندیش درخواست کرد این ستاد را درزمینه تامین مایحتاج وملزومات موردنیاز صدها کودک بی سرپرست ونیازمند به هرمیزان یاری رسانند.

گفتنی است درسال تحصیلی ۹۴/۹۵ ازسوی خیریه زنده یاداحمدرضایی که باعنایت وابتکار سرداردکترحاج محسن رضایی وخانواده ایشان راه اندازی شده هست، پوشاک ،کفش،لباس،نوشت افزارصدها کودک دختروپسرساکن شهرستان های مسجدسلیمان،لالی و اندیکا تامین وطی همین مدت صدها جلد کتاب های کمک درسی مربوط به پایه ششم تا مقطع پیش دانشگاهی تحصیلی ،تهیه وزیرنظرگروه مشاوران موسسه دربین دانش آموزان تحت پوشش توزیع شد،برگزاری دهها جلسه مشاوره تحصیلی تربیتی فردی وگروهی درطول سال تحصیلی ۹۵/۹۴ازدیگراقدامات مستمراین خیریه برای حمایت وتقویت بنیه علمی وتربیتی کودکان مستعدنیازمند و یتیم بوده است.