تعداد صندوق اخذ رأی در حوزه مسجدسلیمان و بخش های مرکزی مشخص گردید
تعداد صندوق اخذ رأی در حوزه مسجدسلیمان و بخش های مرکزی مشخص گردید

سایت خبری شهر اولین ها//علیرضا گوروئی فرماندار و رییس ستاد انتخابات حوزه انتخابیه شهرستان مسجدسلیمان اظهار داشت: از جمعیت کل شهرستان که بالغ بر ۱۱۳۲۵۷ نفر می باشند تعداد ۸۵۳۴۶ نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات می باشند که از این تعداد ۴۲۸۰۶ نفر مرد و ۴۲۵۴۰ نفر زن و ۵۰۵۵ نفر رأی اولی باشند. […]

سایت خبری شهر اولین ها//علیرضا گوروئی فرماندار و رییس ستاد انتخابات حوزه انتخابیه شهرستان مسجدسلیمان اظهار داشت: از جمعیت کل شهرستان که بالغ بر ۱۱۳۲۵۷ نفر می باشند تعداد ۸۵۳۴۶ نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات می باشند که از این تعداد ۴۲۸۰۶ نفر مرد و ۴۲۵۴۰ نفر زن و ۵۰۵۵ نفر رأی اولی باشند.

وی افزود : در شهر مسجدسلیمان و بخش های مرکزی، گل گیر و عنبر در مجموع ۸۹ صندوق اخذ رأی شامل ۶۹ صندوق ثابت و ۲۰ صندوق سیار رای برای اخذ آراء مردم در نظر گرفته شده است .

.فرماندار مسجدسلیمان ادامه داد : تعداد ۷۳۳ نفر اعضای هیئت اجرایی , شعب و ستادی ، ۴۳۹ نفر نیروهای انتظامی ۱۰۳ نفر هیئت بازرسی و ۳۹۸ نفر هیئت نظارت و در مجموع ۱۶۷۳نفر در اجرای انتخابات مسجدسلیمان بطور مستقیم فعالیت می کنند.

آمار کلی نیز به شرح زیر می باشد :

آمار رأی دهندگان رأی دهنده مرد رأی دهنده زن کل رأی دهندگان
مسجدسلیمان ۴۲۵۴۰ ۴۲۸۰۶ ۸۵۳۴۶
هفتکل ۸۲۶۱ ۸۳۴۶ ۱۶۶۰۷
لالی ۱۳۳۴۳ ۱۲۹۳۱ ۲۶۲۷۴
اندیکا ۱۸۹۳۵ ۱۷۳۳۲ ۳۶۲۶۷
جمع ۸۳۰۷۹ ۸۱۴۱۵ ۱۶۴۴۹۴

 

رأی دهندگان اولی
مسجدسلیمان ۵۰۵۵
هفتکل ۵۱۰
لالی ۱۰۲۶
اندیکا ۱۸۵۹
جمع ۸۴۵۰