تغییر مدیر خانه مطبوعات خوزستان و رئیس هیأت مدیره غیرقانونی و خلاف اساسنامه است + سند
تغییر مدیر خانه مطبوعات خوزستان و رئیس هیأت مدیره غیرقانونی و خلاف اساسنامه است + سند
6 مستند قانونی برای تخلف آشکار اعضای هیأت مدیره خانه مطبوعات در جلسه اخیر؛

عصر اولین ها// طی روزهای اخیر بروز اتفاقاتی در خانه مطبوعات خوزستان، این تشکل صنفی را تا حدود زیادی وارد حاشیه نموده است. 

به گزارش عصر اولین ها، جلسه اعضای هیأت مدیره خانه مطبوعات خوزستان در مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ برگزار شد و طی آن ترکیب هیأت مدیره دچار تغییراتی شد و فردی جدید نیز بعنوان مدیرخانه مطبوعات انتخاب شد. با بررسی دقیق موضوع متوجه خواهیم شد که این فرآیند کاملاً غیرقانونی و خلاف مفاد اساسنامه خانه مطبوعات است. در بخشی از گزارش جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵هیئت مدیره که منتشر شده تغییرات اخیر را مستند به مصوبات قبلی هیأت مدیره اعلام نمودند که:بر اساس مصوبه مذکور هیئت مدیره و مدیر متفق القول مقرر نموده تمام ارکان هیئت مدیره و مدیر خانه هر یکسال مجدداً انتخاب شوند.” این موضوع توسط یکی از بازرسین خانه مطبوعات نیز اعلام شده و مورد تأیید است. با این حال مستند به اساسنامه خانه مطبوعات و مطابق موارد ذیل اعلام می گردد که تصمیمات اتخاذ در جلسه اخیر هیأت مدیره خانه مطبوعات غیرقانونی و خلاف مفاد اساسنامه است: 

۱- مصوبه مورخ ۹۹/۰۴/۰۵ هیأت مدیره خانه مطبوعات خوزستان غیرقانونی و خلاف ماده ۳۷ اساسنامه خانه مطبوعات است. مدت تصدی مدیر خانه مطبوعات ۳ سال است. 

۲-تغییر سالانه مدیر خانه مطبوعات در زمره تغییر اساسنامه به شمار می رود که این موضوع مطابق ماده ۱۸ اساسنامه خانه مطبوعات در حیطه اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است تا پس از طی مراحل قانونی و تأیید اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی عملی شود.

۳-مجمع عمومی فوق العاده که اختیار تغییرات مفاد اساسنامه را دارد متشکل از تمامی اعضای اصلی بوده و مطابق با ماده ۱۹ اساسنامه خانه مطبوعات با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد.

۴-اجرای مفاد اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی جزو شرح وظایف هیأت مدیره است و در ماده ۳۲ اساسنامه خانه مطبوعات اختیار تغییرات در مفاد اساسنامه به هیأت مدیره تفویض نشده است. 

۵-در ماده ۲۹ اساسنامه خانه مطبوعات هیچ اشاره ای به تغییرات ترکیب هیأت مدیره بصورت سالانه نشده و با توجه به مدت تصدی سه ساله اعضای هیأت مدیره، ترکیب این هیأت نیز بصورت سه ساله خواهد بود. 

۶-در ماده ۴۱ اساسنامه خانه مطبوعات صراحتاً در ذیل شرح وظایف بازرسین اشاره شده : ” گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره و مدیرخانه مطبوعات از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی” ؛ حال آن که بازرس خانه مطبوعات از قانون و شرح وظایف خود مطلع نیست و بر تخلفات آشکار اعضای هیأت مدیره مُهر تأییدی زده است.

با تمام این تفاسیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تاکنون اظهارنظر رسمی و قانونی در خصوص حواشی و مسائل اخیر اتخاذ ننموده است. انتظار می رود ضمن پیگیری و رسیدگی فوری به این قانون گریزی آشکار، اقدامات قانونی در خصوص تعیین تکلیف مدیریت تکشل صنفی مطبوعات خوزستان صورت پذیرد.