تفاهم نامه فنی و حرفه ای و سازمان های مردم نهاد در راستای اشتغال پایدار
تفاهم نامه فنی و حرفه ای و سازمان های مردم نهاد در راستای اشتغال پایدار
تفاهم نامه فنی و حرفه ای و سازمان های مردم نهاد در راستای اشتغال پایدار به امضا رسید.

همزمان با هفته دولت تفاهم نامه اداره کل فنی و حرفه ای استان و سازمان های مردم امضا شد.

به گزارش عصر اولین ها، در آستانه هفته‌ دولت و همزمان با هفته مشارکت های اجتماعی، تفاهم نامه همکاری ایجاد اشتغال پایدار از طریق افزایش توانمندی مهارتی نیروی کار و فرهنگ سازی در جامعه هدف توسط ملایی هزاروندی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان و سیروس داودی نماینده سازمانهای‌مردم‌نهاد در شورای توسعه و حمایت از تشکل ها امضا شد.
ملائی هزاروندی مدیرکل فنی و حرفه ای خوزستان در این خصوص اظهارداشت: مفاد این تفاهم نامه به مراکز شهرستان ها ابلاغ شده و قرار است تا بزودی نمایندگان تشکل ها در شهرستان ها به مراکز مربوطه معرفی شوند تا شرایط همکاری های مشترک تسهیل شود.