تقدیر از رئیس زندان مسجدسلیمان برای اجرای فعالیت های زیست محیطی
تقدیر از رئیس زندان مسجدسلیمان برای اجرای فعالیت های زیست محیطی

شهر اولین ها//رئیس اداره حفاظت محیط زیست و آموزش و پرورش مسجدسلیمان با اهداء لوح تقدیری به آقای زارع رئیس زندان شهرستان مسجدسلیمان به واسطه فعالیت های ارزشمند ایشان در حوزه آموزش و محیط زیست تقدیر کردند. بهروز نجاتی رئیس اداره حفاظت محیط زیست ضمن قدردانی از رئیس زندان شهرستان مسجدسلیمان جهت همکاری های نزدیک […]

شهر اولین ها//رئیس اداره حفاظت محیط زیست و آموزش و پرورش مسجدسلیمان با اهداء لوح تقدیری به آقای زارع رئیس زندان شهرستان مسجدسلیمان به واسطه فعالیت های ارزشمند ایشان در حوزه آموزش و محیط زیست تقدیر کردند.

بهروز نجاتی رئیس اداره حفاظت محیط زیست ضمن قدردانی از رئیس زندان شهرستان مسجدسلیمان جهت همکاری های نزدیک با اداره محیط زیست و آموزش و پروش به جهت در اختیار قراردادن زندانیان برای اجرای فعالیت های زیست محیطی و بهسازی و رنگ آمیزی مدارس گفت: حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی است و در موضوع حفاظت از محیط زیست تنها یک سازمان و نهاد مسئول نیست، بلکه تمامی افراد جامعه در این موضوع مسئولیت دارند.