تلاش برای ساماندهی کودکان کار در خوزستان
تلاش برای ساماندهی کودکان کار در خوزستان
اداره کل بهزیستی خوزستان در مراکز شبانه روزی آماده پذیرش و توانمند سازی کودکان خیابانی است.

مدیرکل بهزیستی خوزستان گفت: طبق آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی در کشور ، سازمان بهزیستی موظف است با همکاری و مشارکت شهرداری، انجمن‌های خیریه، تشکل‌های غیردولتی و نیروی انتظامی، با استفاده از مددکار اجتماعی نسبت به شناسایی، جذب، پذیرش و توانمندسازی کودکان خیابانی اقدام کند.

مهران کریمیان با اشاره به افزایش آمار کودکان خیابانی طی سالهای اخیر در خوزستان افزود : از سال ۹۷ تا کنون ۱۱۲۷ کودک خیابانی توسط سازمان بهزیستی ساماندهی شده است.

وی گفت : مقرر شد شهرداری مکان‌هایی را در اختیار بهزیستی قرار دهد و با همکاری اورژانس اجتماعی برای ساماندهی و توانمندسازی کودکان کار اقدام ویژه ای انجام شود.

کریمیان با اشاره به فعالیت شبانه روزی اورژانس اجتماعی در خوزستان برای دریافت گزارش‌های مردمی افزود: در این اورژانس خدمات مشاوره‌ای و روانشناسی برای موارد گزارش شده انجام می‌شود.

مدیرکل بهزیستی خوزستان گفت : دو مرکز حمایتی آموزشی روزانه و یک مرکز شبانه روزی برای ساماندهی کودکان خیابانی در خوزستان وجود دارد و از مردم درخواست داریم هرگونه موارد مشاهده کودکان خیابانی را از طریق شماره 123 به اورژانس اجتماعی اطلاع رسانی کنند.

  • منبع خبر : صدا و سیما