شهر اولین ها// ایمان کاهکش :این که پس از حدود یک دهه بود که سالن اجتماعات ارشاد جمعیتی اینچنینی به خود ندیده بود ؛ شاید سخنی به گزاف نگفته باشیم و این موضوع مهم به همت انجمن نمایش و هنرمندان نخبه مسجدسلیمانی محقق شد تا پوست اندازی جدید فرهنگی در شهر اولین ها را شاهد […]

شهر اولین ها// ایمان کاهکش :این که پس از حدود یک دهه بود که سالن اجتماعات ارشاد جمعیتی اینچنینی به خود ندیده بود ؛ شاید سخنی به گزاف نگفته باشیم و این موضوع مهم به همت انجمن نمایش و هنرمندان نخبه مسجدسلیمانی محقق شد تا پوست اندازی جدید فرهنگی در شهر اولین ها را شاهد باشیم.

شب گذشته و در آخرین اجرای نوروزی نمایش شاد و محلی بردگوری که با هنرمندی جوانان شایسته مسجدسلیمان و از استقبال خیل عظیمی از علاقمندان به فرهنگ و هنر بختیاری مشخص شد که با حمایت ویژه از این پروسه شاهد برون رفت مسجدسلیمان از حال و هوای یأس و ناامیدی در بین اقشار مختلف علی الخصوص جوانان خواهیم بود.

با هدف گذاری انجمن نمایش مسجدسلیمان طی سالهای اخیر و ترسیم چشم انداز توسعه هنرهای نمایشی در آینده ای نزدیک جریان موفقیت آمیز ایجاد فضایی دلنشین و شاد کلید خورده است. این را می شود از عملکرد درخشان گروههای متعدد نمایش در جشنواره های متعدد ملی و بین المللی و کسب عناوین برتر متوجه شد. اکنون که این بستر به همت هنرمندان قابل تحسین شهرمان فراهم گردیده ، می توان تعاریف تازه و متفاوت تری از مدیریت فرهنگی دستگاهها و نهادهای ذیربط ارائه نمود تا با اتخاذ سیاستهای حمایتی و نگاهی ویژه به مقوله هنر و علی الخصوص تئاتر گره گشایی از مشکلات و موانع پیش روی هنرمندان شهرستان را منجر شود.

بدون شک با ادامه روند موفقیت آمیز اجرای نمایش های محلی و حمایت بیشتر از آنان ، و به تبع آن تزریق فرهنگ ،اندیشه، نشاط و شادابی در میان اقشار مختلف جامعه گام های موثر و بلندی در تغییر فضای موجود در نگرش شهروندان به زندگی برداشته خواهد شد. فقط کافی ست اندکی از توجه به همایش های بی رویه و متعدد طایفه ای و قومی را به توانمندی و پتانسیل فوق العاده هنرمندان مسجدسلیمان معطوف نمود.