تنزل جایگاه فرمانداری شهرستان مسجدسلیمان + جزئیات
تنزل جایگاه فرمانداری شهرستان مسجدسلیمان + جزئیات

نتايج ارزشيابی عملكرد فرمانداری های استان خوزستان در سال ١٣٩٩ از سوی وزارت كشور نشان می دهد که جایگاه فرمانداری مسجدسلیمان نسبت به سال گذشته تنزل داشته است.

عصر اولین ها// نتايج ارزشيابی عملكرد فرمانداری های استان خوزستان در سال ١٣٩٩ از سوی وزارت كشور نشان می دهد که جایگاه فرمانداری مسجدسلیمان نسبت به سال گذشته تنزل داشته است.

به گزارش عصر اولین ها، به منظور اجرای ماده ۸۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی آن، نتیجه فرآیند ارزیابی عملکرد فرمانداری‌های سراسر کشور در سال 1400 از سوی مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور اعلام شد. بر پایه این نتایج فرمانداری مسجدسلیمان رتبه 8 را به خود اختصاص داده که در مقایسه با کسب رتبه پنجم در سال 98 ، سه پله تنزل یافته است. گفتنی است که حیدر حجتی سرپرستی فرمانداری مسجدسلیمان از فروردین تا اواسط آذرماه 98 را بر عهده داشته و پس از آن محمد پاکدل تاکنون بعنوان فرماندار مشغول به فعالیت می باشد.

شایان ذکر است در رتبه بندی اخیر فرمانداری های آغاجاری، باغملک و آبادان رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. ارتقا امنيت پايدار داخلی، توسعه مشاركت و نشاط سياسی، هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگی، توسعه شهری و روستایی، مديريت بحران، هماهنگی امور اقتصادی، زنان و خانواده، برنامه ريزی و پشتيبانی و ارتقا سلامت اداری، پاسخگويی و صيانت از حقوق شهروندان سر فصل‌ها و شاخص هایی بودند که محورهای عملکردی فرمانداری ها بر اساس آنها ارزیابی شد.