تنها راه مقابله با جنگ نرم و رسانه ای تقویت سواد رسانه ای است
تنها راه مقابله با جنگ نرم و رسانه ای تقویت سواد رسانه ای است

عصر اولین ها// یک روانشناس گفت: سواد رسانه ای یک ابزار برای هدایت شهروندان در مقابل آثار منفی رسانه ها است. آرزو بلادرنگ با اشاره به اینکه سواد رسانه ای به معنی دانش استفاده درست از رسانه ها است، تصریح کرد: سواد رسانه ای توانایی دسترسی، تحلیل ارزیابی وایجاد انواع پیام های رسانه ای است. […]

عصر اولین ها// یک روانشناس گفت: سواد رسانه ای یک ابزار برای هدایت شهروندان در مقابل آثار منفی رسانه ها است.

آرزو بلادرنگ با اشاره به اینکه سواد رسانه ای به معنی دانش استفاده درست از رسانه ها است، تصریح کرد: سواد رسانه ای توانایی دسترسی، تحلیل ارزیابی وایجاد انواع پیام های رسانه ای است.
بلادرنگ با اشاره به اینکه با داشتن سواد رسانه ای معایب، محاسن، مشکلات وآسیب های رسانه را می توان شناخت، خاطر نشان کرد: سواد رسانه ای چیزی است که در زندگی امروز برای همه نسل ها لازم و ضروری است.
 این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه در زندگی امروز به دلیل مشکلات اجتماعی و دغدغه‌های زندگی فاصله بین والدین با فرزندان بیشتر به چشم می خورد، اظهار کرد: همین فاصله باعث شده فرزندان بیشتر به سمت اینترنت و فضای مجازی سوق پیداکنند که نبود سواد رسانه ای در جامعه امروز تبدیل به یک معضل شده است.
وی با اشاره به اینکه درجهان امروز جنگ یارانه ای و قدرت نرم مطرح است، یاد آور شد: تنها راه مقابله با جنگ نرم و رسانه ای داشتن  و تقویت سواد رسانه ای است.
این روانشناس ادامه داد: در حال حاضر جوانان و نوجوانان بیشتر از تکنولوژی و ارتباطات استفاده می کنند ولی این به معنی داشتن دانش رسانه ای نیست بنابراین والدین باید در کنار مهارت رسانه ای به دانش رسانه ای هم پایه فرزندان دست یابند تابتوانند آزادانه، آگاهانه از رسانه ها استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه داشتن سواد رسانه ای به اندازه سواد خواندن و نوشتن مهم است، افزود: امروزه رسانه ها به عنوان تاثیر گذارترین ابزار نقش مهمی داشته و روز به روز سطح نفوذ آن در زندگی افراد بیشتر می شود.
بلادرنگ با بیان اینکه در شرایط فعلی کرونا و ارتباط بیشتر نوجوانان و جوانان با وسایل ارتباطی و فضای مجازی، نیاز به سواد رسانه ای بیشتر احساس می شود، تصریح کرد: آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد رسمی می تواند نقش اساسی در آنوزش سواد رسانه ای ایفا کند و زمینه کاهش آسیب های اجتماعی رافراهم کند و به دانش آموزان در تشخیص سره از ناسره آموزش دهد.