توضیحات روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان پیرامون یک عکس منتشر شده در فضای مجازی
توضیحات روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان پیرامون یک عکس منتشر شده در فضای مجازی

عصر اولین ها// در پی انتشار تصویری با چند عنوان مختلف در فضای مجازی، روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان در راستای تنویر افکار عمومی توضیح داد. به گزارش عصر اولین ها، در پی انتشار تصویری با چند عنوان مختلف در فضای مجازی، روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان در راستای تنویر افکار […]

عصر اولین ها// در پی انتشار تصویری با چند عنوان مختلف در فضای مجازی، روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان در راستای تنویر افکار عمومی توضیح داد.

به گزارش عصر اولین ها، در پی انتشار تصویری با چند عنوان مختلف در فضای مجازی، روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان در راستای تنویر افکار عمومی توضیحات ذیل را ارائه نمود:
حدود ۱۵ سال پیش احداث موزه ملی گنجینه آب ایران با اعتبارات وزارت نیرو در پارک پردیسان تهران آغاز شد. در این باغ موزه ملی، نمادهای آبی استانهای مختلف کشور ایجاد گردیدند. از استان خوزستان نیز مدلهای هیدرولیکی سدهای کرخه و حمیدیه با اعتبارات وزارتخانه(گنجینه ملی آب ایران) ساخته شد.
از آنجا که این پروژه به دلیل عدم کفایت اعتبارات مربوطه به مرحله افتتاح نرسید، مقرر شد هر یک از شرکتهای آب منطقه ایی کشور، نماد مربوط به سازه های آبی استان خود شامل سد، بند، پل، نیروگاه، قنات، یخدان و… را بازسازی و تکمیل نمایند که سازمان آب و برق خوزستان نیز در سال ۹۷ قراردادی با این مضمون با شرکت پاوان پی منعقد نمود.
لازم به ذکر است استانهای دیگر نیز مشغول احداث نمادهای آبی خود شامل سد، نیروگاه، قنات، پل، یخدان و… در این موزه ملی هستند.
استان مرکزی در حال باسازی ماکت سد ساوه، استان اصفهان سد زاینده رود، استان یزد سازه های قنات و یخ دان خود و استان کرمان نیز سد خودش را بازسازی و اماده بهره برداری می‌کند.
در خاتمه خاطرنشان می سازد سازمان آب و برق خوزستان به منظور ایفای مسولیت اجتماعی خود در قبال مردم فهیم خوزستان، در حال انجام پروژه های فرهنگی و گردشگری متعددی است که از آن جمله میتوان به احداث شهرک گردشگری گدار واقع در سد مسجد سلیمان، توسعه پلاژ گردشگری مارون، بازسازی و تثبیت قسمت عمده تونل بلیتی شوشتر، جزیره سد شهید عباسپور و از طرحهای مطالعاتی آن، پروژه جامع شناسایی و برنامه ریزی اقتصادی ۵۰۶ سازه آبی تاریخی خوزستان، شناسایی و تبیین ۶ مسیر گردشگری استان، مطالعه و طراحی موزه های آب شهرهای شوشتر، بهبهان، دزفول و اهواز، مطالعات تثبیت دیواره غربی سازه های آبی تاریخی شوشتر، برگزاری کارگاههای مختلف گردشگری و میراث فرهنگی و دهها فعالیت دیگر را نام برد که تنها بخشی از خدمات این سازمان برای مردم فهیم خوزستان است.