توضیحی در خصوص صدور مجوز دانشگاه فرهنگیان
توضیحی در خصوص صدور مجوز دانشگاه فرهنگیان

شهر اولین ها//توضیحی در خصوص صدور مجوز دانشگاه فرهنگیان در جلسه اخیر هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان خوزستان مجوز راه اندازی دانشگاه فرهنگیان در شهرستان مسجدسلیمان صادر گردید. مکاتبات مربوط به این موضوع اواسط بهمن ماه سال گذشته با پیگیری دکتر پاکدل فرماندار مسجدسلیمان با دانشگاه فرهنگیان خوزستان انجام گرفت. پس از آن با حضور هیأتی […]

شهر اولین ها//توضیحی در خصوص صدور مجوز دانشگاه فرهنگیان

در جلسه اخیر هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان خوزستان مجوز راه اندازی دانشگاه فرهنگیان در شهرستان مسجدسلیمان صادر گردید. مکاتبات مربوط به این موضوع اواسط بهمن ماه سال گذشته با پیگیری دکتر پاکدل فرماندار مسجدسلیمان با دانشگاه فرهنگیان خوزستان انجام گرفت. پس از آن با حضور هیأتی از سوی دانشگاه در مسجدسلیمان شرایط و زیرساخت های موجود در شهرستان برای راه اندازی دانشگاه فرهنگیان در سطح شهرستان بررسی گردید. فضای فیزیکی مناسب، اساتید مجرب دارای درجه علمی دکترا و موارد دیگر از جمله موارد مورد نظر برای تأیید صدور مجوز دانشگاه بود.

علیرغم این موضوع شرایط راه اندازی دانشگاه فرهنگیان در مسجدسلیمان فراهم نبود و نظر هیأت امنای دانشگاه استان در این خصوص مساعد نبود. از این رو پیگیری های جدی ورناصری نماینده مردم شهرستان و پاکدل فرماندار از طریق دانشگاه استان و مساعدت شریعتی استاندار موجب گردید تا در جلسه اخیر هیأت امنای دانشگاه خوزستان مجوز راه اندازی دانشگاه فرهنگیان مسجدسلیمان صادر شود.

گفتنی است صدور مجوز دانشگاه منوط به تصویب اعضای هیأت امنا بوده و جلسات این هیأت حداقل هر شش ماه یکبار برگزار می شود. جلسه قبلی هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان خوزستان شهریور۹۸ برگزار شده بود.