توپ رد یا تایید صلاحیت شهردار مردود شده شورای شهر مسجدسلیمان ظاهرا در زمین نهادهای نظارتی و امنیتی است!؟
توپ رد یا تایید صلاحیت شهردار مردود شده شورای شهر مسجدسلیمان ظاهرا در زمین نهادهای نظارتی و امنیتی است!؟
انتظار عامه شهروندان این است سکان و کرسی خدمت رسانی و دسترسی بیت المال به کسانی که در امتحانات قبلی مردود شده اند داده نشود.

عصر اولین ها// انتظار عامه شهروندان این است سکان و کرسی خدمت رسانی و دسترسی بیت المال به کسانی که در امتحانات قبلی مردود شده اند داده نشود.

کم نیستند خلاف کارانی که همه خطایی می کنند و به ندرت ردی از خود بجا می گذارند و در جامعه راست راست راه می روند اما وقتی کسی به دلیل شهرت به فساد در چندین مرجع رسیدگی رد صلاحیت شده است و عام تا خاص مردم از این موضوع باخبر هستند جایی برای تعلل در کنار گذشته او باقی نمی ماند .

بدون شک افرادی که در راس همچین مجموعه هایی (نظارتی ، امنیتی…) قرار دارند بهتر از هر کسی می دانند گزینه رد صلاحیت شده که رای به اصرار آن زده شده است از کجا آب خورده است.!

حتی اگر فرض بر محال تمام مسائل گذشته ی گزینه مذکور را نادیده بگیریم در طول دوران سرپرستی ایشان ثابت کرد صلاحیت دسترسی و امانتداری بیت المال را ندارد …

خوزستان امروز و شهر من مسجدسلیمان به یک استراتژی فساد ستیزی جدی نیاز دارد.

اگر چه در نگارش های متعددی همه ی هشدار ها و نصایح لازم به شورای شهر مسجدسلیمان داده شده اما ایشان باز چشمان خود را بر قانون بستند تا با اصرار بر رای اشتباه خود قانون را نادیده بگیرند .
حال که شورای شهر مسجدسلیمان به هر دلیل سعی در نادیده گرفتن قانون داشته اند انتظار از نهاد های تصمیم گیر بیشتر است تحت فشارهای برخی خواص بظاهر خیرخواه مردم قرار نگیرند .!!

شورای حل اختلاف استانداری باید بعد از درخواست رای اصرار بدون درنگ کار را تمام می کردند، دوست دارم بنویسم بی تعهدی کردند، اما آنها را افرادی با تعهد می بینم، اما واقعا چرا بعد ۱۳۰ روز یک شهر را آبستن یک گزینه مردود شده کرده اند نمی دانم ! باید تکلیف را یک سره میکردند.

درست است که شورائیان بدون در نظر گرفتن مُر قانون و نظر معاونت عمرانی و با علم به اینکه گزینه شان شرایط کافی و لازم برای تصدی را ندارد با رای اصرار به وی قصد دارند تا انتخاب این گزینه را به شورای حل اختلاف استانداری بسپارند تا شاید در شلوغی کارها و سفارش اعوان و انصار قانون را پشت سر گذاشته و گزینه ی مطلوبشان را بر سرنوشت شهر اولین ها بگمارند ، اما انشالله مهر قرمز مردودی بر این پرونده توسط دلسوزان به نظام و انقلاب خواهد خورد و مردم باز اعتمادشان به مراجع نظارتی بیشتر از گذشته خواهد شد .
ما انقلاب کردیم که قانون به اجرا در بیاید ما شهید دادیم که هر کسی خود را در پوشش خدمتگزار جا نزند …

ما بنا به وظیفه بر خود واجب می دانیم که به تکلیف عمل کرده و جهت تنویر مدیران و نمایندگان انقلابی و افکار عمومی دلایل رد و ناکار آمدی گزینه ی مورد اصرار شورای شهر مسجدسلیمان را به اطلاع عزیزان برسانیم ؛
الف- مطابق قانون جمهوری اسلامی که مطابق شرع ماست قانون مصوب ۹۷/۹/۲۷ هیئت وزیران در خصوص انتخاب شهرداران گزینه ی مورد اصرار فاقد سوابق کاری مندرح در این قانون است :
ب-نامبرده در انتخابات شورای شهر دوره ی ششم به واسطه ی دو بند قانون انتخابات ماده ۳۳ بند ح (شهرت به فساد) و ماده ی ۳۰ بند دال عدم التزام به قانون در تمام مراحل انتخابات رد صلاحیت قطعی گردید .(رجوع شود به فرم ۲۶ نامه ی ۱۴۰۰/۱/۲۱فرمانداری مسجدسلیمان)
ج- نامبرده در مقطعی که در منصب امور اداری شهرداری بوده با دخل و تصرف غیر قانونی در اموال شهرداری و… در نهایت محکوم به
تحمل ۵۰ ضربه شلاق و پرداخت خسارت وارده به شهرداری گردید(رجوع شود به رای شعبه ۲۱دادگاه تجدید نظر به کلاسه ۹۷۰۸۶۴)
د- نامبرده که عضو شورای شهر دوره پنجم شهر مسجد سلیمان و از بانیان وضع موجود است در استخدام حدود ۳۰۰ نفر که اکثرا از دوستان ، نزدیکان و اقوام وی بودند نقش به سزایی داشت که پس از تخطی های زیاد از ضوابط و قانون و ایجاد هزینه های زیاد به دامن کم توان شهرداری موجب نارضایتی پرسنل گردید که نامه و شکایتی خطاب به آیت الله رییسی تنظیم و ارسال شد.(رجوع شود به نظریه کارشناسی رسمی دادگستری۱۴۰۰/۴/۲به شماره۳۰ شعبه ۲۱ دادسرا اهواز ۱۴۰۰/۹۹۰۰۸۸۴)
ه- در طول مدت ۱۰۰روز دوره سرپرستی نامبرده از اکثر امکانات و بودجه شهرداری در جهت اهداف خود با پوشش قانونی بهره برداری نموده و چوب حراج به بیت المال زده است و تخلفات قابل توجهی در امور مختلف داشته است از جمله عزل و انتقام جویی های شخصی ، باندی و خطی…( رجوع شود به نامه و اخطاریه مدیر کل بازرسی استانداری به شماره ۴۴/۱۲/۳۸۰۶۸ و ۱۴۰۰/۱۲/۱۷)

دیگر مجالی نیست تا به بذل و بخشش های آنچنانی که قطعا اگر توسط بازرسان کار آزموده ای بررسی شود به نتایج قابل توجهی خواهید رسید ، اشاره گردد !؟

اکنون با این دلایل و توضیحاتی که به عرض رساندیم دلیل رای اصرار شورای شهر مسجدسلیمان بر کسی پوشیده نیست ، اصراری که بدلیل فرصت سوزی و دور شدن از قانون و عواقب آن دودش در نهایت به چشم مردم شهر خواهد رفت..
مردمی که بجای دیدن خدمات شهری و توسعه ی شهر باید شاهد ناتوان تر شدن شهرداری شهر خود باشند .

به شما و سلامت شما و اعتقاد شما به اصولتان ایمان داریم و برای نجات شهری که هر هفته خودکشی جوانان در آن رخ می دهد تقاضای کمک داریم.
نگذارید کُرسی خدمت به مردم تبدیل به سکان پرواز کسانی باشد که با سیاسی کردن محل خدمت و بریز و بپاش از جیب بیت المال، رویای انتخابات های آتی آنها را از خدمت به مردم باز می دارد .!!
والعاقبه المتقین