تیرچراغ برق در محاصره ساخت و سازهای غیرمجاز … !؟ + تصاویر
تیرچراغ برق در محاصره ساخت و سازهای غیرمجاز … !؟ + تصاویر

سایت خبری شهر اولین ها// پس از آنکه در نقاط متعدد شهرستان مسجدسلیمان شاهد ساخت وساز غیرمجاز عده ای از شهروندان بوده ایم که به فراخور از طریق عوامل اجراییات شهرداری با آنان برخورد قانونی بعمل امده بود ،اینبار نیز شاهد ادامه این رویه در روستاهای اطراف شهرستان هستیم. به گزارش سایت خبری شهر اولین […]

سایت خبری شهر اولین ها// پس از آنکه در نقاط متعدد شهرستان مسجدسلیمان شاهد ساخت وساز غیرمجاز عده ای از شهروندان بوده ایم که به فراخور از طریق عوامل اجراییات شهرداری با آنان برخورد قانونی بعمل امده بود ،اینبار نیز شاهد ادامه این رویه در روستاهای اطراف شهرستان هستیم.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، شنیده ها حاکی از آن است که در روستای لادرازی افرادی با هدف ساخت و ساز اقدام به تصرف بخشی از معبر و کوچه ای نموده اند که حتی تیرچراغ برق نیز در این مسیر قرار گرفته است. ضمن اینکه با قرار گرفتن این تیربرق در حیاط ساختمان مذکور مالک ساختمان درخواست جابجایی تیربرق را نموده است.با این وجود پیگیری ها و نامه نگاری اهالی روستا مبنی بر ساخت و ساز غیرمجاز فرد مزبور موجب شده تا ادامه روند احداث ساختمان متوقف شده و نهادهای مسئول در اینخصوص اقدامات لازم را انجام دهند.

اینگونه ساخت و سازها اگر چه بصورت مجاز صورت گرفته و مشکلاتی را برای اهالی روستا بوجود می آورند اما با توجه بیشتر مسئولین و همکاری اهالی روستا بدون شک در آینده کمتر شاهد چنین مواردی خواهیم بود.

Scan021