ثبت ملی سه اثر بازی بومی محلی خوزستان
ثبت ملی سه اثر بازی بومی محلی خوزستان
سه بازی بومی محلی خوزستان در فهرست آثار ملی کشورمان ثبت می‌شود.

دبیر اجرایی هیات ورزش روستایی و بازی بومی محلی خوزستان گفت: تاکنون در استان خوزستان حدود ۱۷۵ ورزش بازی بومی محلی، ورزش‌های سنتی شناسایی شده است.

داود جباری افزود: با اقدمات انجام شده ثبت این بازی‌ها  در جهت فهرست آثار ملی   در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: برای سه بازی دستمال بازی، یزله و کشتی عربی  در حال تکمیل مدارک و تشکیل پرونده هستیم تا در حهت فهرست آثار ملی ثبت شوند.

در استان خوزستان اقوام مختلف با فرهنگ‌ها و سنت‌های متنوع زندگی می‌کنند و به عنوان رنگین کمان اقوام شناخته می‌شود.

  • منبع خبر : صدا و سیما