ابلاغ مراتب ثبت 7 اثر فرهنگی‌تاریخی به استاندار خوزستان
ابلاغ مراتب ثبت 7 اثر فرهنگی‌تاریخی به استاندار خوزستان

شهر اولین ها//در نامه‌هایی جداگانه از سوی معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، مراتب ثبت هفت اثر فرهنگی‌تاریخی در فهرست آثار ملی به استاندار خوزستان ابلاغ شد. به گزارش فصل اقتصاد به نقل از سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، علی‌اصغر مونسان در نامه‌هایی جداگانه به غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، مراتب […]

شهر اولین ها//در نامه‌هایی جداگانه از سوی معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، مراتب ثبت هفت اثر فرهنگی‌تاریخی در فهرست آثار ملی به استاندار خوزستان ابلاغ شد.

به گزارش فصل اقتصاد به نقل از سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، علی‌اصغر مونسان در نامه‌هایی جداگانه به غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، مراتب ثبت هفت اثر فرهنگی‌تاریخی را در فهرست آثار ملی ابلاغ کرد.
در یکی از نامه‌های رئیس سازمان میراث‌فرهنگی که به استاندار خوزستان ارسال شده، آمده است:
«در اجرای بند (ج) ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی مبنی بر ثبت آثار فرهنگی‌تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط، مراتب ثبت اثر فرهنگی‌تاریخی «صفه سنگر» واقع در استان خوزستان، شهر مسجدسلیمان که پس از طی تشریفات قانونی لازم به‌شماره 31843 مورخ 1396/7/17 در فهرست آثار ملی ایران به‌ثبت رسیده، ابلاغ می‌گردد.
اثر مذکور تحت حفاظت و نظارت این سازمان است و هر گونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد 558 لغایت 569 از کتاب پنجم قانون مجازات‌های اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، جرم محسوب می‌شود و مرتکب مشمول مجازات‌های قانونی خواهد شد و مرمت و بازسازی اثر صرفاً با تأیید و نظارت این سازمان ممکن خواهد بود.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب جهت اطلاع و اجرا به مقامات و مسئولین ذی‌ربط در استان ابلاغ شود و از نتیجه این سازمان را مطلع فرمایید.»
هم‌چنین مراتب ثبت آثار زیر از سوی رئیس سازمان می‌را‌ث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به استاندار خوزستان ابلاغ شد:
«صفه بتوند» واقع در استان خوزستان، شهرستان مسجد سلیمان […] به شماره 31844 مورخ 1396/7/17
«صفه کافه بابک» واقع در استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان […] به شماره 31845 مورخ 1396/7/17
«دخمه نصیرا» واقع در استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان […] به شماره 31846 مورخ 1396/7/17
«محوطه کافه بابک» واقع در استان خوزستان، شهرستان مسجد سلیمان […] به شماره 31850 مورخ 1396/7/17
«محوطه باستان‌شناختی رغیوه الف» واقع در استان خوزستان، شهرستان هفتکل […] به شماره 31857 مورخ 1396/7/17
«محوطه باستان‌شناختی تپه مندنی» واقع در استان خوزستان، شهرستان گتوند […] به شماره 31861 مورخ 1396/7/23