جاده جدید مسجدسلیمان-اندیکا با اعتبار ۷۸۰ میلیارد ریالی احداث می‌شود
جاده جدید مسجدسلیمان-اندیکا با اعتبار ۷۸۰ میلیارد ریالی احداث می‌شود

سایت خبری شهر اولین ها//مدیر اداره راه وشهرسازی مسجدسلیمان گفت : احداث جاده جدید مسجدسلیمان  از جمله  پروژه های امسال است که  اکنون درمراحل مناقصه و مراحل نیازسنجی اولیه است .  به گزارش سایت خبری شهر اولین ها ،علی عیدی وندی  اعتباراولیه برآورد شده برای  جاده جدید مسجد سلیمان -سد مسجدسلیمان –اندیکا را مبلغ ۷۸ […]

سایت خبری شهر اولین ها//مدیر اداره راه وشهرسازی مسجدسلیمان گفت : احداث جاده جدید مسجدسلیمان  از جمله  پروژه های امسال است که  اکنون درمراحل مناقصه و مراحل نیازسنجی اولیه است .

 به گزارش سایت خبری شهر اولین ها ،علی عیدی وندی  اعتباراولیه برآورد شده برای  جاده جدید مسجد سلیمان -سد مسجدسلیمان –اندیکا را مبلغ ۷۸ میلیارد تومان اعلام کرد .
عیدی وندی تصریح کرد : قرار است این جاده توسط شرکت ساخت وزارت راه وشهرسازی  احداث شود ودرصورت تامین اعتبار ظرف سه سال اجرایی می شود .
وی خاطر نشان کرد : جاده قدیم مسجدسلیمان در دوران قبل از انقلاب توسط وزارت نیرو ساخته شده بود که به علت عدم رعایت اصول ایمنی و مشخصات هندسی قابل قبول نبود لذا احداث  جاده جدید در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت .
گفتنی است با احداث این جاده ،قطعه اول جاده مسجدسلیمان –اندیکا –شهرکرد  ایمن سازی و هندسی خواهد شد .
مرجع:کابان نیوز