جای خالی قطعه هنرمندان و نام آوران در مسجدسلیمان همچنان احساس می شود
جای خالی قطعه هنرمندان و نام آوران در مسجدسلیمان همچنان احساس می شود

شهر اولین ها// در اولین دهه از مهرماه سال جاری استاد قباد باقری نویسنده، محقق، باستان شناس و چهره ماندگار فرهنگی با بدرقه جمعی از اهالی تاریخ و فرهنگ بختیاری و انبوهی از مدیران شهری و استانی در جایگاه ابدیش آرام گرفت تا شعری دیگر از پرواز جاودانه نام آوران شهر اولین ها سروده شود. […]

شهر اولین ها// در اولین دهه از مهرماه سال جاری استاد قباد باقری نویسنده، محقق، باستان شناس و چهره ماندگار فرهنگی با بدرقه جمعی از اهالی تاریخ و فرهنگ بختیاری و انبوهی از مدیران شهری و استانی در جایگاه ابدیش آرام گرفت تا شعری دیگر از پرواز جاودانه نام آوران شهر اولین ها سروده شود. با این حال همواره جای این پرسش باقی مانده که چرا تاکنون در مسجدسلیمان قطعه ای تحت عنوان نام آوران و هنرمندان ایجاد نشده است ؟!

با نگاهی به تاریخ مسجدسلیمان نامهای بزرگی از اهالی فرهنگ و هنر مسجدسلیمان و نام آورانی دیگر که در زمینه های متعددی از قبیل تاریخ، فرهنگ و هنر، ورزش، و سایر حوزه ها تأثیرگذار بوده اند به ذهن متبادر می شوند. بزرگانی همچون قباد باقری، بهمن مطلق، علی محمد بهرامی،منصور نوذرِی، حسین نجفیان، رستم اله مرادی، محمد زمان مهمدی و … که سالها در اعتلای نام شهر اولین ها در سطح کشور و جهان کوشش نمودند اما با تمام بزرگی و عظمت وجودی آنان همچنان از دارا بودن قطعه ای تحت عنوان نام آوران و هنرمندان محروم هستند.

هر چند كميسیون فرهنگي اجتماعی دوره چهارم شورای شهر مسجدسلیمان قطعه ای به هنرمندان در قبرستان کلگه زرین واقع در روبروی غسالخانه و قطعه ی هنرمندان در قبرستان چهاربیشه را اختصاص داده و این موضوع در کمیسیون مزبور مصوب گردید. اما با گذشت بیش از سه سال از این تصمیم همچنان خبری از احداث قطعه هنرمندان و نام آوران مسجدسلیمان نیست.

از این رو انتظار می رود تا با در اولویت قرار دادن این موضوع توسط اعضای کنونی شورای شهر و پیگیری مصوبه شورای شهر دوره پیشین، با ایجاد قطعه ای جداگانه برای نام آوران و هنرمندان مسجدسلیمان ضمن پاسداشت مقام آنان، بزرگان شهر اولین ها را نیز به گونه ای شایسته برای اقشار مختلف جامعه و سایرین معرفی نمایند.