جشنواره بین المللی قصه گویی کانون پرورش فکری در خوزستان
جشنواره بین المللی قصه گویی کانون پرورش فکری در خوزستان
بیست و پنجمین جشنواره بین المللی قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خوزستان افتتاح شد.

عصر اولین ها// بیست و پنجمین جشنواره بین المللی قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان خوزستان آغاز شد. 

این جشنواره امروز کار خود را آغاز کرده و فردا با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان می‌دهد.

 این جشنواره با شرکت ۴۱ قصه گو از سراسر استان در حال برگزاری است.