جشن ازدواج زوج دارستانی با کاشت نهال کُنار+ عکس
جشن ازدواج زوج دارستانی با کاشت نهال کُنار+ عکس
زوج دارستانی زندگی مشترک خود را با کاشت نهال کُنار آغاز کردند.

عصر اولین ها//زوج اندیمشکی عضو انجمن محیط زیستی دارستان الوار ازدواج خود را با کشت نهال کُنار جشن گرفتند. مهرداد قلاوند مدیرانجمن دارستان الوار بهمراه همسر خود در جشن ازدواج اقدام به کاشت نهالکُ نار کردند. وی با بیان این مطلب که درختکاری در جشن ازدواج از سنت ایرانیان به شمار می رود افزود: علاوه بر کاشت نهال در روز ازدواج مقرر شد تا ۵هزار اصله نهال کُنار نیز بهمراه همسرم کشت کنیم.

وی گفت: امیدواریم تا رسم درختکاری در مراسم ازدواج در بین تمام آحاد جامعه فراگیر شود تا بتوانیم در گسترش فضای سبز و تقویت گونه های بومی تاثیرگذار باشیم.