جلسه مدیریت پسماند شهرستان مسجدسلیمان برگزار شد
جلسه مدیریت پسماند شهرستان مسجدسلیمان برگزار شد

شهر اولین ها//جلسه مدیریت پسماند شهرستان مسجدسلیمان برگزار شد به گزارش شهر اولین ها به نقل روابط عمومی فرمانداری مسجدسلیمان جلسه مدیریت پسماند شهرستان برگزار شد در این جلسه علیرضا گورویی فرماندار گفت : یکی از مهمترین کارهای شهرداری نظافت وبهداشت عمومی وجمع آوری زباله می باشد که در راستای سلامت شهروندان است . گورویی […]

شهر اولین ها//جلسه مدیریت پسماند شهرستان مسجدسلیمان برگزار شد

به گزارش شهر اولین ها به نقل روابط عمومی فرمانداری مسجدسلیمان جلسه مدیریت پسماند شهرستان برگزار شد در این جلسه علیرضا گورویی فرماندار گفت : یکی از مهمترین کارهای شهرداری نظافت وبهداشت عمومی وجمع آوری زباله می باشد که در راستای سلامت شهروندان است .

گورویی با اشاره به ضرورت ایجاد اقدامات لازم در شهرستان در حوزه مدیریت پسماند اظهار داشت ما یکی از شهرستانهایی هستیم که تاکنون در این خصوص کار قابل قبولی انجام نداده ایم . فقدان محل دفن مناسب عدم اجرای تفکیک در مبدا و مقصد ، حمل و نقل و جمع آوری نامناسب پسماندها از جمله مشکلات در این زمینه می باشد.

فرماندار شهرستان افزود: : طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان که شامل شهرهای مسجدسلیمان و گلگیر و روستاهها می باشدباید سریعاً تدوین و اجرایی شود در این طرح جمع آوری تفکیک زباله در مبدا و مقصد و دفن بهداشتی و مهندسی باید لحاظ شود.